Ny studie om effekterna av gränssättning hos nätkasinon

När är det bästa tillfället för ett nätkasino att tipsa en spelare om frivillig gränssättning? Tanken är god – genom att på förhand bestämma sig för hur mycket man är villig att förlora så blir det som ett säkerhetsbälte (eller kanske snarare en farthållare). Har man spelat bort det tänkta beloppet säger nätkasionot till.

Är det bäst att tipsa om detta direkt när man registrerar sig på den nya spelsajten? Eller är det i samband med att man precis ska sätta in sina första riktiga pengar? Alternativt efter att insättningen genomförts?

För att testa detta lottade vi 4328 riktiga spelare på PAF:s spelplattform till fyra olika grupper (den fjärde var en kontrollgrupp). Det som skiljde de fyra grupperna åt var alltså när ett popup-meddelande visades. Därefter följde vi de anonyma spelarnas spelmönster i 90 dagar.

Förvånande nog skiljde sig inte de tre interventionsgrupperna sig åt när det gällde storleken på spelförlusten (för det är ju nästan alltid en förlust, i alla fall på längre sikt när man spelar nätkasino). Däremot var det en betydande högre andel som faktiskt satte en frivillig pengagräns i de tre interventionsgrupperna jämfört med kontrollgruppen (som ju inte fick något popup-meddelande om att kanske sätta en gräns).

Den viktigaste slutsatsen från studien var att de personer som sätter en gräns – och som sedan ändrar den – tenderar att senare förlora mer pengar. Medskicket till alla spelbolag, om man menar allvar med den så kallade omsorgsplikten, blir därmed att vara uppmärksam på att kunder som sätter en gräns men sedan höjer (eller tar bort) den riskerar att få (eller redan ha) riskabla spelvanor.

Läs artikeln i sin helhet (open access):
Ivanova, E., Magnusson, K., & Carlbring, P. (2019). Deposit Limit Prompt in Online Gambling for Reducing Gambling Intensity: A Randomized Controlled Trial. Frontiers in Psychology, 10(639). doi:10.3389/fpsyg.2019.00639