16 experter: så kan virtual reality och psykologisk behandling integreras

Användningen av virtual reality (VR) och mixed reality (MR) ökar inom den kliniska psykologin. I en ny artikel, som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy idag, har 16 experter tillsammans (däribland jag 😊) listat styrkor och svagheter, men även möjligheter för framtiden (samt möjliga hot mot dessa framsteg). Artikeln är publicerad som “open … Read more

Lovande behandling av talarskräck med virtual reality i vanlig svensk primärvård

Rädsla att tala inför folk (PSA – Public Speaking Anxiety) är en mycket vanlig fobi. En tredjedel av befolkningen upplever stark ångest i samband med att tala framför publik. Ytterligare en tredjedel känner att social fobi har en negativ påverkan på deras vardag. Flera oberoende studier har visat på virtual reality (VR) som en effektiv … Read more

Sudden gains – Ett möjligt sätt att förutspå framtida resultat av psykologisk behandling?

Forskningsläget går hela tiden framåt när det gäller att hitta nya behandlingsmetoder för psykiska sjukdomar. Det går också framåt med att utvärdera vilka av dessa behandlingsmetoder som fungerar mer eller mindre bra för olika diagnoser. Något som däremot fortfarande ligger dolt är vilka komponenter det är i dessa behandlingsmetoder som gör dem effektiva, och vilka … Read more

Attention bias & Social fobi – en ny studie testade att bryta den automatiserade ovanan med virtual reality

Svettiga handflator, munnen är torr, hjärtat dunkar i bröstkorgen, benen darrar, “tänk om jag börjar stamma eller gör bort mig”, “nej, jag vågar inte”. Känner du igen dig? Det har i vissa studier beräknats att ungefär 15% av Sveriges befolkning, eller strax över 1,5 miljon människor i landet, lider av någon form av social ångest … Read more

Behandlingsallians med virtuell terapeut – nytt mätinstrument

VR-exponering är en form av psykologisk behandling där man använder sig av VR-teknik för att behandla ångest och rädsla. Patienten har en sorts glasögon eller hjälm med bildskärmar för ögonen där en datoranimerad video visas i 360 grader runtom patienten, synkroniserat med huvudrörelserna, så att illusionen av att befinna sig i en virtuell verklighet skapas. … Read more

Ny översiktsartikel sammanfattar 20 års internetforskning

De senaste 20 åren har många olika behandlingar av psykisk ohälsa flyttat från mottagningsrummen till internet. Social ångest, depression och tvångsproblematik är bara några exempel på åkommor som idag kan behandlas via internet. Ofta är den teoretiska bakgrunden till behandlingarna kognitiv beteendeterapi, KBT, och klient och terapeut har textbaserad kontakt via en krypterad hemsida under … Read more

Metaanalys: hur stor andel svarar INTE på internetbehandling?

Negativa effekter av psykologisk behandling har tills nyligen varit ett ganska outforskat område, men har på senare tid uppmärksammats mer. Systematiska översikter av randomiserade kontrollerade studier har visat att 5–10 % av patienter med depressions- och ångestdiagnoser försämras under studiens gång. Däremot försämras fler av deltagarna som är på väntelista och inte mottar behandling, något … Read more

Leder stillasittande och brist på fysisk aktivitet till depression?

Depression är en av de största orsakerna till mänskligt lidande idag, med cirka 300 miljoner drabbade världen över. Lidandet till trots söker bara hälften av dessa individer vård för sina besvär. Detta antas bero både på de kostnader och på det stigma som är förknippat med psykoterapi och medicinering. Av detta skäl är det viktigt … Read more

Lovande resultat från den första affektfokuserade internetbehandlingen för ungdomar

En ny studie från ERiCA-projektet, som bedrivs med Stockholms universitet som huvudman, har undersökt affektfokuserad internetbaserad psykodynamisk terapi (IPDT) vid behandling av depression hos ungdomar och kommit fram till att det kan vara en effektiv intervention. Studiens resultat ser lovande ut: över hälften svarade positivt på behandling och ungefär en tredjedel uppfyllde inte kriterier för … Read more

Ingen effekt av insättningsgränser vid spelproblem

Problemspelande, alltså att ägna sig åt spel om pengar på ett sätt som ger en negativa konsekvenser, förekommer  i alla delar av världen och beräknas drabba 0,12-5,8 % av befolkningen. På många håll, exempelvis i Sverige, anses det vara ett folkhälsoproblem. På senare år har onlinecasinon och spel på nätet ökat tillgängligheten till spel om … Read more