Adverse Childhood Experiences Questionnaire – Swedish version (ACE-Q SE)

Forskning har visat att om barn har varit med om stressande upplevelser hemma så kan barnen utveckla fysisk och mental ohälsa. Därför vill man tidigt upptäcka och förhindra stressande upplevelser. Denna intervju kan bidra till att fler barn får hjälp tidigt. I dessa två intervjuer (en till föräldrarna och en till barnet) kan man upptäcka stressande upplevelser och negativa livshändelser.

Två intervjuer finns tillgängliga:
1) Adverse Childhood Experiences Questionnaire Swedish version – Child Interview (ACE-Q SE Child)

Intervju att genomföra och fylla i av personal enskilt med barn/ungdom från 6 års ålder:
2) Adverse Childhood Experiences Questionnaire Swedish version – Parent Interview (ACE-Q SE Parent)

Antal items: #

10

Svarsalternativ: #

 0 (nej) 1 (ja)

Delskalor: #

 Inga delskalor

Scoring: #

Räkna samman summan av poängen på tio frågor. Maxpoäng är 10 poäng på respektive frågeformulär.

Tidsintervall: #

10 -20 minuter

Administrationstid: #

10 minuter

Instruktion (hämtat från formuläret – alltså det som patienten läser): #

Till förälder ”Stressande händelser och situationer som barn och tonåringar upplever kan påverka deras fysiska och psykiska hälsa. Detta frågeformulär hjälper oss att ta reda på om det finns eller har funnits stressande upplevelser i ditt liv. Lyssna på påståendena som jag läser upp och ange om det gäller dig”.

Till barn över sex år ”Stressande händelser och situationer som barn och tonåringar upplever kan påverka deras fysiska och psykiska hälsa. Detta frågeformulär hjälper oss att ta reda på om det finns eller har funnits stressande upplevelser i ditt liv. Lyssna på påståendena som jag läser upp och ange om det gäller dig”.

Respondentålder: #

Förälder och barn från sex år

Svenska rättigheter: #

ACE-Q har utvecklats på Center for Youth Wellness San Fracisco, CA. ACE har inte copyright (Adverse Childhood Experiences Resources |Violence Prevention|Injury Center|CDC) och det finns ingen avgift att använda det. Om man tar med i ACE i sin forskningsstudie, så ber Center for Disease Control and Prevention att skicka in artikeln till: dvpinquiries@cdc.gov

Referens(er): #

Centers for Disease Control and Prevention (2016). Adverse Childhood Experiences (ACE). Retrieved from: Adverse Childhood Experiences (ACEs) (cdc.gov)

Centre for Youth Wellness, ACE-Q questionnaire, Section 1: https://centerforyouthwellness.org/cyw-aceq/

Dong, M., Anda, R. F., Felitti, V. J., Dube, S. R., Williamson, D. F., Thompson, T. J., Loo, C. M., Giles, W. H. (2004). The interrelatedness of multiple forms of childhood abuse, neglect, and household dysfunction. Child Abuse and Neglect, 28, 771-784.

Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F. Spitz, A. M. Edwards, V., Koss, M. P. Marks, J. S. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) study. American Journal of Preventative Medicine, 14, 245-258.

Jones CM, Merrick MT, Houry DE. Identifying and Preventing Adverse Childhood Experiences: Implications for Clinical Practice. JAMA. 2020;323(1):25–26. doi:10.1001/jama.2019.18499

Merrick MT, Guinn AS. (2018). Child Abuse and Neglect: Breaking the intergenerationalAmerican Journal of Public Health, 108(9), pp.1117–1118.

Ports KAMerrick MT, Stone DM, Wilkins NJ, Reed J, Ebin J, & Ford DC. (2017). Adverse Childhood Experiences and Suicide Risk: Toward Comprehensive Prevention.Am J Prev Med 53(3), 400-403

Metzler M, Merrick MT, Klevens J, Ports KA, Ford DC. Adverse childhood experiences and life opportunities: shifting the narrative. Children and Youth Services Review. 2017 Jan 1;72:141-9.

Anda RF, Butchart A, Felitti VJ, Brown DW. Building a framework for global surveillance of the public health implications of adverse childhood experiencesAm J Prev Med. 2010 Jul;39(1):93-8.

Foege WH. Adverse childhood experiences: A public health perspectiveAm J Prev Med. 1998;14:354–355

Karma (dessa person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Inga Dennhag, Docent, leg. Psykolog och Eva Henje, Professor, överläkare

Nerladdning #