Grattis Jakob Jonsson för priset “Bästa avhandling”!

Som huvudhandledare är det extra kul att läsa juryns prismotivering:

Med sin avhandling Preventing problem gambling: Focus on overconsumption exemplifierar Jakob Jonsson hur psykologisk vetenskap kan ge ett konkret bidrag till lösningen av ett angeläget samhällsproblem. Avhandlingen bygger på ambitiösa empiriska studier, samtliga med Jonsson som förste författare, av hur överkonsumtion både kan signalera och bana väg för spelproblem samt vara åtkomligt för riktade preventiva insatser. I sin avhandling kombinerar Jonsson psykometrisk instrumentutveckling med interventioner. Med siktet inställt på praktisk tillämpning, präglas Jakob Jonssons arbete av metodologisk bredd, analytisk skärpa och förmåga att kritiskt diskutera de egna forskningsresultatens räckvidd.