Grattis Lichen Ma som disputerar idag!

Idag försvarar doktorand Lichen Ma sin doktorsavhandling med titeln ”In search of the missing bias: Virtual reality based attentional bias modification for social anxiety“.

Docent Martien Schrooten från Örebro Universitet kommer vara opponent. Handledare var Per Carlbring (huvudhandledare), Fredrik Jönsson samt Anne-Wil Kruijt.

Disputationen sker digitalt – alla är välkomna att delta!
Med anledning av coronaviruset kommer disputationen att ske på distans i webinar-form. Vänligen anslut i tid före kl. 10.00. Du hamnar då i ett väntrum och släpps in när disputationen börjar.

Webinarlänk (Zoom):
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64544508778

Lichens egna svenska sammanfattning:

Attentional bias modification (uppmärksamhetsbiasmodifiering; ABM) syftar till att dämpa social ångest genom att direkt modifiera den underliggande bias som genererar och upprätthåller klinisk ångest. Blandade tidigare resultat i ABM-forskning har sporrat försök att öka effektiviteten av ABM genom att introducera ännu mer robusta protokoll och nya teknologier. Den föreliggande avhandlingen undersökte effekterna av virtual realitybaserad (VR) ABM-träning på uppmärksamhetsbias och symptom på social ångest.

Studie I undersökte effektiviteten av en träning vid ett enstaka tillfälle med en VR-baserad dot-probe-uppgift med målet att minska uppmärksamhetsbias och symptom på social ångest. Resultaten uppvisade inga signifikanta skillnader mellan experimentgruppen med ABM-träning och placebogruppen. Ingen uppmärksamhetsbias observerades vid baseline, och dot-probe-uppgiften förändrade inte uppmärksamhetsbiasen. Använding av tvådimensionella eller tredimensionella stimuli i uppgiften hade ingen signifikant effekt på varken bias eller ångestsymptom. Vi observerade en generell minskning i ångestsymptom över tid, men detta gällde både experiment- och placebogrupp, och magnituden av minskingen var inte kliniskt signifikant. Studie II undersökte effektiviteten av träning vid ett enstaka tillfälle med en VR-baserad person-identity-matching-uppgift (PIM).

Resultaten var praktiskt taget identiska med de som uppkom i Studie I; ingen uppmärksamhetsbias observerades vid baseline och ingen korrelation observerades mellan bias och ångest. Ingen förändring i uppmärksamhetsbias uppkom efter ABM-träning. Gällande ångestsymptom så hade deltagarna en generell minskning i ångest över tid, men minskningen var återigen inte begränsad endast till aktiv träning och var inte heller kliniskt signifikant. Sammantaget visade de två empiriska studierna i denna avhandling inga betydande behandlingsfördelar från VR-baserad ABMtränining vid enstaka tillfälle. Noggrannare, pålitligare, och mer precisa mätningar av uppmärksamhetsbias krävs innan vi kan göra en ordentlig bedömning av den faktiska effektiviteten av ett ABM-protokoll.

Studie III hade en bredare ansats, där en sammanställning gjordes av aktuella expertåsikter på användning av virtuell och blandade reality-tekniker i behandlingen av ångest- och stressjukdomar. Fokus i studien låg på att utvärdera det nuvarande läget i teknikassisterad psykoterapi och dess prospektiva utveckling. Experterna medgav att aktuella VR-psykoterapier  fortfarande har en del utmaningar kvar, men konsensus var att den övergripande synen på framtida VR-terapier kvarstår som god.

Delarbeten