Guided internet-delivered CBT for post-traumatic stress disorder (PTSD)

Today a new study was published. The aim of that randomized controlled trial was to investigate the effects of guided internet-based cognitive behavior therapy (ICBT) for posttraumatic stress disorder (PTSD). Sixty-two participants with chronic PTSD, as assessed by the Clinician-administered PTSD Scale, were recruited via nationwide advertising and randomized to either treatment (n = 31) or delayed treatment attention control (n = 31). The ICBT treatment consisted of 8 weekly text-based modules containing psychoeducation, breathing retraining, imaginal and in vivo exposure, cognitive restructuring, and relapse prevention. Therapist support and feedback on homework assignment were given weekly via an online contact handling system. Assessments were made at baseline, post-treatment, and at 1-year follow-up. Main outcome measures were the Impact of Events Scale — Revised (IES-R) and the Posttraumatic Stress Diagnostic Scale (PDS). Results showed significant reductions of PTSD symptoms (between group effect on the IES-R Cohen’s d = 1.25, and d = 1.24 for the PDS) compared to the control group. There were also effects on depression symptoms, anxiety symptoms, and quality of life. The results at one-year follow-up showed that treatment gains were maintained. In sum, these results suggest that ICBT with therapist support can reduce PTSD symptoms significantly.

 

Reference:

Ivarsson, D., Blom, M., Hesser, H., Carlbring, P., Enderby, P., Nordberg, R., & Andersson, G. (2014). Guided Internet-delivered cognitive behaviour therapy for post-traumatic stress disorder: A randomized controlled trial. Internet Interventions, 1, 33-40. doi: 10.1016/j.invent.2014.03.002

Flowchart of study participants, point of random assignment, and dropouts at each stage.

[lightbox link=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2014/04/DSC012731.jpg” thumb=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2014/04/DSC012731.jpg” width=”5472″ align=”right” title=”Wikipedia: Posttraumatic stress disorder (PTSD) may develop after a person is exposed to one or more traumatic events, such as sexual assault, serious injury, or the threat of death. The diagnosis may be given when a group of symptoms, such as disturbing recurring flashbacks, avoidance or numbing of memories of the event, and hyperarousal (high levels of anxiety) continue for more than a month after the traumatic event.” frame=”true” icon=”image”]

2 thoughts on “Guided internet-delivered CBT for post-traumatic stress disorder (PTSD)”

 1. Hej!
  Min undran är kan man jobba bort ptsd.. Bemöta det bearbetande och ha hjärnan klar?
  Jag vet ju att man kan Bemöta med levande stöd.
  Utan att prata.
  idrott som medicin…
  Det att stå på egna ben klara av bemöta, Det bearbetade Tagit år..
  Står på samma trappa…..
  Hjärna och ryggmärg….Barn , Tonåring. Vuxen. Gammal…?
  Tidigare reaksion barra kroppslig fram till Psykiatrin gick in i det 1976.
  Nu sen 2004. Medvetet och ska prat???
  Det blir ju aldrig något slut…..
  Av prata drar man in en ny generation..
  Blir Cirklar utan slut..
  Är det för man är över 50år dom används barra som försökskaniner???
  Har hela tiden åkt i depression…
  Jag värkar aldrig kunna stå på egna ben utan man el barn.
  Föra över fel beteende el tänkande till mina barn,,
  Eller barnbarn…
  Ni är ju utbildade..
  Jag har bara erfaren heten.

 2. Hej Annika!

  Du tar upp många intressanta frågor och bidrar även med
  viktiga erfarenheter från vården. Det korta svaret är att det går att jobba
  bort PTSD. Men det är förstås inget som går lätt. Forskningen visar dock på
  goda resultat, men de studierna är ju alltid presenterade på gruppnivå. Det
  vill säga, man kan inte generalisera till alla. Med andra ord: inte ens den
  bästa behandlingen passar alla. Dock är sannolikheten att man ska bli bra eller
  ordentligt förbättrad stor.

  Om du kikar på Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av
  PTSD (länk: http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerfordepressionochangest/sokiriktlinjerna/vuxnamedposttraumatisktstressy1
  ) så ser du att det faktiskt finns lite olika behandlingsmetoder. Högst prioriterat är Kognitiv beteendeterapi (KBT).
  De säger att ”KBT minskar symtomen hos vuxna med posttraumatiskt stressyndrom
  (evidensstyrka 1)” samt att ”Även långtidseffekter har dokumenterats. Bedömd
  effekt: Mycket god.”. Men som alltid finns det ju både bra och dåliga
  terapeuter. Men mitt råd till dig är att kolla på denna hemsida från Uppsala
  universitet: http://www.neuro.uu.se/forskning/katastrofpsykiatri/
  (där finns många bra råd och mycket kunskap).

Comments are closed.