Inbjudan till gratis konferens med Gambling Research Network

Inbjudan till GARNs andra nätverksmöte i Stockholm 24 – 25 oktober 2013

Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) fick, tillsammans med medsökande professor Per Carlbring, professor Per Binde och doktorand Jakob Jonsson, i december 2012 beviljat ett nätverksstöd av FORTE – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd för att genomföra nätverksträffar för svenska forskare inom spelområdet.

Syftet med detta forskningsnätverk som vi kallar GARN (Gambling Research Network) är att utveckla en nationell bas och mötesplats för unga samt mer erfarna forskare inom spelområdet. Arbetet kommer att fokusera på att utveckla samarbetet mellan olika regioner och forskningsmiljöer i landet samt främja och uppmuntra pågående och ny spelforskning. Alla forskare som är intresserade av spelfrågor kommer att välkomnas som medlemmar i nätverket. Det enda kriteriet för medlemskap är att forskningen avser spel som ett socialt-, kulturellt- och/eller psykologiskt fenomen, för-och nackdelar av spel för samhället som helhet och/eller för individen. Nätverket kommer att vara oberoende från företag och organisationer med ekonomiska intressen i spelsektorn.

Huvuduppgiften för GARN kommer att vara att organisera tvådagars nätverksträffar två gånger per år. Programmet kommer att omfatta presentationer av forskningsresultat från medlemmar både inom nätverket och inbjudna talare. Nätverksträffarna kommer även att omfatta diskussioner om metod, aktuella projekt, kommande ansökningar om forskningsfinansiering och den senaste utvecklingen på området.

GARNs andra nätverksmöte kommer att hållas på Elite Palace Hotell i Stockholm 24-25 oktober.

Inbjudna föreläsare under torsdagen är:

 

Robert Williams

Forskningskordinator på Alberta Gaming Institute. Inom spelforskning har han bland annat undersökt: spelande över Internet, preventionsprogram för problemspelande, epidemiologi och etiologi för problemspelande. Han har även genomfört prevalensstudier gällande spelproblem. Mer info: http://directory.uleth.ca/users/robert.williams

 

Ludwig Kraus

Arbetar som forskningsledare på Institut für Therapieforschung i München, docent på Psykologiska institutionen på Westfälische Wilhelms-universitetet in Münster, och gästprofessor vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), Stockholms universitet. Hans huvudsakliga forskningsområde rör social- och klinisk epidemiologi på alkohol-, drog- och spelområdet, beroendediagnoser och preventionsfrågor. Mer info: http://www.sorad.su.se/om-oss/kontakt/2.24786/kraus-ludwig-1.96650

 

Sylvia Kairouz

Verksam vid Concordia University. Hennes huvudsakliga forskningsområde är den sociala kontext som beroendeproblematiken förekommer i. Mer info: http://lifestyle-addiction-research.ca/equipe

 

Om intresse finns kommer möjlighet att erbjudas för kortare presentationer av enskilda projekt under fredagen.

 

Måltider ingår i mötet och rese- och logikostnader för inresande bekostas av nätverkets särskilda anslag.

Sprid gärna information om mötet till forskarkollegor du tror kan vara intresserade. Du kan läsa mer om nätverket på SoRAD:s hemsida: http://www.sorad.su.se/samverkan/garn. Vid frågor kontakta Jenny Cisneros Örnberg (jenny.cisneros@sorad.su.se).

Anmälan till nätverksmötet sker på: www.kortrl.com/garn2013

 

Väl mött i Stockholm 24 – 25 oktober!

GARN nätverksmöte i Stockholm 24-25 oktober 2013

Preliminärt program

Torsdag 24/10 Fredag 25/10
Elite Palace Hotel
Sankt Eriksgatan 115
Elite Palace Hotel
Sankt Eriksgatan 115
9.30-10.00 Kaffe & fralla, registrering 9.00-10.00  Medlemspresentation 
10.00-10.15 Välkomsthälsning samt information om GARN. Presentation av nya medlemmarJenny Cisneros Örnberg. 10.00-10.30 Kaffe10.30-11.00 Medlemspresentation 
10.15-11.15 Robert Williams (Öppen föreläsning i mån av plats)Findings from the Alberta and Ontario Longitudinal Studies of Gambling11:15-12:00 Ludwig Kraus (Öppen föreläsning i mån av plats)

Gambling experiences, problems, research and policy in Germany

11.00-11.30 Jenny Cisneros ÖrnbergDiskussion om möjligheter och utmaningar för svensk spelreglering11.30-12.00 Henrik Josephsons

Hjälpsökande problemspelare och problemspelare som inte söker hjälp; Vad skiljer dem åt?

 

 

12.00-13.00 Lunch  12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Sylvia Kairouz presentation och diskussion (Öppen föreläsning i mån av plats)Föreläsningstitel meddelas senare 13.00-13.30 Per BindeGambling with death: The judicial use of dice games in 17th -19th centuries Sweden 
14.00-15.15 Paneldiskussion med Robert Williams, Ludwig Kraus och Sylvia Kairouz (Öppen föreläsning i mån av plats) 13.30-15.00 Planering av framtida GARN-möten inkl kaffepausJenny Cisneros Örnberg
15.15-15.45 Kaffe 15:00-15.30  Avslutning och summering Per Carlbring
15.45-18.00 Studiebesök på Casino Cosmopol
18.00 Konferensmiddag