Party all night long med Bruce E. Wampold

I går installerades Bruce E. Wampold som hedersdoktor vid Stockholms universitet. Så här löd utnämningen:

“Bruce E. Wampold, är Patricia L. Wolleat Professor of Counseling Psychology and Clinical Professor of Psychiatry vid University of Wisconsin–Madison.

Wampolds forskning har i allt väsentligt varit inriktad på metodologiska och teoretiska frågor kring effekter av psykoterapi. Han har lämnat betydande bidrag till arbetet kring etablerandet av en evidensbaserad praktik som bedrivits inom ”the American Psychologiocal association” (APA). Wampolds slutsatser beträffande verkningsmekanismerna för psykoterapeutiska interventioner, med en betoning av kontextuella faktorer, har erhållit stöd även utanför den traditionella psykoterapin, gällande t ex. behandling av missbruk och ungdomar med ”beteendeproblem”. Wampolds forskning har kommit att stå i centrum för en bred internationell diskussion kring olika typer av försök att upprätta en evidensbaserad praktik vid behandling och rehabilitering av psykosociala problem.”

Alla håller inte med Bruce E. Wampold i hans slutsatser, men det är inget snack om att han är en trevlig prick!

Bruce E. Wampold