Ingen effekt av insättningsgränser vid spelproblem

Problemspelande, alltså att ägna sig åt spel om pengar på ett sätt som ger en negativa konsekvenser, förekommer  i alla delar av världen och beräknas drabba 0,12-5,8 % av befolkningen. På många håll, exempelvis i Sverige, anses det vara ett folkhälsoproblem. På senare år har onlinecasinon och spel på nätet ökat tillgängligheten till spel om pengar, och i spåren av den pågående coronakrisen anser regeringen att det finns risk för ökat problemspelande i befolkningen. En väg som testas för att motverka detta är olika sorters verktyg för att hjälpa spelare att spela säkrare, så kallat ansvarsfullt spelande. Ett exempel är förutbestämda gränser för insättningar eller förluster. Att det skulle minska risken att spela och förlora för mycket om man på förhand, när man är lugn och rationell, får avgöra hur mycket man ska spendera, kan verka rimligt. I ett betänkande från Statens Offentliga Utredningar rekommenderas detta bli obligatoriskt för onlinespel. Tyvärr har forskningen dock inte kunnat visa tydligt stöd för att detta har effekt. Vi ville i denna studie bidra till mer kunskap på området genom att undersöka vilka effekter denna typ av förutbestämda gränser kan ha.

Totalt deltog 4 328 finländare som primärt spelade enarmad bandit-spel. Vad gäller onlinespel har man sett att just enarmade banditer, eller ”slot-spel”, är förknippade med en särskild hög frekvens av problemspelande. Deltagarna delades in i fyra grupper: den första gruppen uppmanades att sätta upp en insättningsgräns när de registrerade sig på spelsajten, den andra gruppen uppmanades sätta upp gränsen innan första insättning och den tredje gruppen fick uppmaningen efter första insättningen. En fjärde grupp var kontrollgrupp och fick ingen uppmaning alls, men kunde frivilligt gå in och skapa en sådan gräns under en flik med ”säkra spelverktyg” på hemsidan. Vi jämförde sedan vilka effekter uppmaningarna fick både på gruppen som helhet, och i en undergrupp med de spelare som spelade mest. Utfallsmåttet vi tittade på var nettoförlust.

Resultaten visade inte någon effekt av att ha fått en uppmaning att sätta en insättningsgräns, oavsett när uppmaningen kom. Vi kunde däremot se att de som fått uppmaningen var mer benägna att sätta en gräns, men det påverkade alltså inte hur mycket man spelade och förlorade, varken ibland spelarna som helhet eller bland de som spelade mest. Om insättningsgränser ska användas för att motverka spelproblem, verkar det som att man behöver se över hur de ska utformas och noga utvärdera om de verkligen är effektiva. Att använda verkningslösa verktyg för ansvarsfullt spelande riskerar att göra mer skada än nytta.

Något annat som vi kunde observera var att de spelare som frivilligt, utan uppmaning, gick in och satte en gräns, samt de spelare som överskred eller gick in och ändrade sin gräns, också var de spelare som spelade mest intensivt och förlorade mest. Detta pekar på att sådana beteenden skulle kunna vara markörer som kan hjälpa till att identifiera de spelare som behöver hjälp med sitt spelande.

Text: Hedvig Nettelblad
Bild: Breakingpic

Läs artikeln i sin helhet (open access):
Ivanova, E., Magnusson, K., & Carlbring, P. (2019). Deposit Limit Prompt in Online Gambling for Reducing Gambling Intensity: A Randomized Controlled Trial. Frontiers in Psychology, 10(639). doi:10.3389/fpsyg.2019.00639