Kortvarig kontakt, Långsiktiga resultat: Effekter av individuella uppföljningar på spelvanor

Idag publicerades vår nya artikel med det något provocerande titeln: Reaching Out to Big Losers: Exploring Intervention Effects Using Individualized Follow-Up. I studien utforskar vi effekterna av en kortvarig telefonintervention (baserad på motiverande samtal) för personer med hög spelkonsumtion. Studien genomfördes på Norsk Tipping i Norge (motsvarande Svenska spel i Sverige), där deltagarna valdes från de 0,5% kunder som hade de högsta förlusterna (därav “big losers”). Huvudresultatet var spelarnas teoretiska förlust (dvs den beräknade summan som en spelare förväntas förlora över en viss tidsperiod, baserat på spelets återbetalningsgrad), som mättes över ett år.

Vi använde Growth Mixture Modeling för att analysera individuella effekter av interventionen. Studien identifierade tre subgrupper baserade på teoretisk förlust: låg, medium och hög. Telefoninterventionen var effektivare än kontrollgruppen för alla tre subgrupper, och hade starkast effekt för gruppen med högst teoretisk förlust. Interventionen var särskilt effektiv för kasino- och sportspelare, manliga, unga och medelålders deltagare.

Studien visade att en kort telefonintervention hade bestående positiva effekter även vid efter ett år, särskilt för individer med högst konsumtion. Resultaten ger insikter som kan vägleda preventiva strategier med evidensbaserad kunskap om differentiella effekter. En begränsning var att studien endast omfattade högkonsumerande kunder och utfördes i en norsk kontext. Framtida forskning bör utforska effektiva skadebegränsande interventionsstrategier i andra länder och för olika speltyper.

Läs artikeln i sin helhet:
Jonsson, J., Munck, I., Hodgins, D. C., & Carlbring, P. (2023). Reaching Out to Big Losers: Exploring Intervention Effects Using Individualized Follow-Up. Psychology of Addictive Behaviors, 37(7), 886–893. doi:10.1037/adb0000906