Ny impact factor för “min” tidskrift

Nu har årets “impact factor” (IF) släppts. Alltså en sammanfattande siffra på hur stort genomslag en vetenskaplig tidskrift har (ju högre siffra desto bättre).

Eftersom jag är chefredaktör för Cognitive Behaviour Therapy (CBT) så är alltid månadsskiftet juni/juli en extra spännande tid.

Förra året var impact factor:n för Cognitive Behaviour Therapy: IF=4.413.

Idag fick vi veta att den nya siffran är: IF=5.761. En ökning alltså!

Hur detta står sig i jämförelse med andra tidskrifter kan du se nedan. Värt att notera att CBT är högre än tungviktare som Behaviour Research and Therapy och Journal of Consulting and Clinical Psychology. Dock med brasklappen att jag inte själv tagit fram listan nedan (men den ser inte helt osannolik ut).

Jag har bestämt att det är dags (efter 12 år tror jag) att lämna vidare stafettpinnen. I samband med BTF:s årsmöte i mars kommer en ny huvudredaktör att väljas. Det känns roligt att lämna över en fullt flygfärdig tidskrift. Vem som kommer att ta över är upp till BTF:s valberedning. Är du intresserad? Hör av dig!

CBT placerar sig på plats 12 av 131 vetenskapliga tidskrifter inom “Psychology, Clinical subject category”.

Närliggande tidskrifters nya impact factors: 

 • Journal of Consulting and Clinical Psychology: 5.348
 • Journal of Anxiety Disorders: 5.264
 • Behaviour Research and Therapy: 4.473
 • Journal of Clinical Psychiatry: 4.384
 • Behavior Therapy: 4.183
 • Behavior Modification: 3.368
 • Journal of Psychiatric Research: 3.301
 • Cognitive and Behavioral Practice: 2.946
 • Journal of Clinical Psychology: 2.885
 • Cognitive Therapy and Research: 2.503
 • Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry: 2.183

Och några som fått högre tal:

 • Depression and Anxiety: 6.505
 • Journal of Abnormal Psychology: 6.673
 • Clinical Psychology-Science and Practice: 6.724
 • Clinical Psychology Review: 12.792
 • Biological Psychiatry: 13.382
 • Psychotherapy and Psychosomatics: 17.659
 • American Journal of Psychiatry: 18.112
 • JAMA Psychiatry: 21.596