Ny impact factor för “min” tidskrift

Nu har årets “impact factor” (IF) släppts. Alltså en sammanfattande siffra på hur stort genomslag en vetenskaplig tidskrift har (ju högre siffra desto bättre). Eftersom jag är chefredaktör för Cognitive Behaviour Therapy (CBT) så är alltid månadsskiftet juni/juli en extra spännande tid. Förra året var impact factor:n för Cognitive Behaviour Therapy: IF=4.413. Idag fick vi … Read more