Projektanslag från Riksbankens Jubileumsfond

I torsdags eftermiddag meddelade Riksbanken att deras jubileumsfond beviljade mig 1 706 000 kr för projektet “Behandling av social fobi med virtual reality (Oculus Rift)”.  Min nya doktorand Alexander Miloff hade en mycket viktig roll i denna ansökan eftersom vi skrev den tillsammans. Huruvida det slutligen kommer att vara just Oculus Rift är idagsläget osäkert. Vår senaste studie (“Vimse“) använder nämligen Samsung Gear istället. Anledningen är att den är mer portabel – se bilden på när några av oss testar spindelsimulatorn dagarna innan den första skarpa behandlingen genomfördes. [lightbox link=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2015/10/Alexander_Miloff.jpg” thumb=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2015/10/Alexander_Miloff-225×300.jpg” width=”225″ align=”right” title=”Alexander_Miloff” frame=”true” icon=”image” caption=”Alexander Miloff – gjorde stora bidrag till projektansökan. TACK!”]

Detta är sammanfattningen av vad jag skrev att jag ville göra:

“Social fobi är vanligt, men endast ett fåtal söker hjälp. Såväl medicin som psykologisk behandling kan ge biverkningar. Ett alternativ, helt utan dessa negativa upplevelser, är Cognitive Bias Modification (CBM). Teorin bakom är att personer med social fobi ofta har en automatiserad ovana (bias) att rikta sin uppmärksamhet mot emotionellt laddade stimuli snarare än neutrala dito. Genom att tränas med det så kallade dot-probe paradigmet har man i två studier från år 2009 visat på häpnadsväckande behandlingsresultat vid social fobi. Dessa framgångar har dock inte enkelt kunnat replikeras vilket gjort att CBM ifrågasatts som behandlingsmetod. Men vid en noggrann analys har det framkommit att de studier som visat på positiva resultat alltid skilt sig på minst två avgörande punkter. Det är tydligt att studier som under datorträningen lyckats med att ändra en persons bias också alltid haft en emotionellt positiv påverkan på symtomen. Studierna som däremot inte visat någon skillnad i symtomnivå har samtliga misslyckats med att ändra bias. Det vill säga, för att få en signifikant symtomsänkning krävs även en förändring i bias. Studierna med nollresultat har med andra ord levererat en dålig träning. Vi skulle i en serie experiment vilja förbättra CBM-träningen bland annat genom att använda oss av virtual reality (VR). Detta för att ge en mer uppslukande (“immersive”) upplevelse. Vi vill även testa ett nyutvecklat träningsparadigm som är mer robust än dot-probe (person identity match).”

[lightbox link=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2015/10/testingVimse1.jpg” thumb=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2015/10/testingVimse1-1024×768.jpg” width=”1024″ align=”center” title=”testingVimse” frame=”true” icon=”image” caption=””]

Vår behandlingsstudie om spindelfobi var roligt nog med i Kamratposten som seriestrip:

[lightbox link=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2015/10/Kamratposten.jpg” thumb=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2015/10/Kamratposten-620×465.jpg” width=”620″ align=”center” title=”Kamratposten” frame=”true” icon=”image” caption=””]