3 miljoner kronor till forskning om spelmissbruk

På den internationella spelansvarskonferensen “Responsible Gaming Summit” i Mariehamn presenterades en ny forskningssatsning (se Youtube-videon nedan). Det var det åländska spelbolaget Paf som berättade att de inleder ett forskningssamarbete med psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet. Samarbetet avser ett fyraårigt forskningsprojekt om nätspel med fokus på gränssättning, kundkontakt och feedback på spelvanor.

Forskningsprojektet har sin utgångspunkt i Pafs spelsajt och undersöker olika kommunikativa metoder online för att motverka problemspelande och spelmissbruk. Projektet som pågår i fyra år finansieras av Paf med en investering på totalt 3 miljoner kronor.

“Vi ser fram emot det långsiktiga samarbetet med psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet som internationellt sett ligger i framkant inom spelberoendeforskning. Spelansvar är något som genomsyrar vår verksamhet och vi är därför övertygade om att resultaten från forskningen kommer att vara vägledande för vår fortsatta utveckling inom området. Vi kommer dela med oss av resultaten från forskningen och vår förhoppning är därför att lärdomarna får genomslag i den onlinebaserade spelbranschen i stort, då vi på Paf tror att kunskapsutbyte och samarbete inom branschen gällande spelansvar är rätt väg framåt”, säger Daniela Johansson, spelansvarschef på Paf.

Forskningsprojektet kommer bland annat undersöka vilka kommunikativa metoder som krävs för att öka andelen spelare som frivilligt väljer att sätta gränser i spelandet och hur det påverkar spelbeteendet. Utöver det undersöks även olika sätt och kanaler för att kontakta spelare som bedöms ligga i riskzonen för problemspelande, liksom hur och på vilket sätt olika typer av objektiv information kan öka medvetenheten om nätspelares individuella spelvanor.

“I min tidigare forskning har jag kunnat visa att internetbaserad behandling kan vara en bra hjälp för personer som utvecklat spelproblem. Jag är dock av åsikten att det är ännu bättre att förebygga problemen. Min förhoppning är därför att metoderna som vi tar fram inom forskningssamarbetet med Paf verkar just förebyggande och att det kommer bidra till att andelen personer som behöver behandling minskar drastiskt.

Jag är glad att vi fått fria händer att lägga upp studierna och att vi får göra resultaten publika.

Det här forskningssamarbetet är något som hela nätspelbranschen och folkhälsan kan få nytta av.”, säger Per Carlbring, professor vid psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet och ansvarig för forskningsprojektet.

Per Carlbring är professor i psykologi och föreståndare för avdelningen för klinisk psykologi vid Stockholms Universitet. Han är legitimerad psykolog, psykoterapeut och specialist inom klinisk psykologi. Pers huvudsakliga forskningsområden är kliniska applikationer för ångest, depression och spelproblem. För närvarande är Per ansvarig handledare för sex psykologdoktorander varav tre av dem bedriver forskning inriktad på problemspelande och spelmissbruk. Per har publicerat över 150 vetenskapliga artiklar och är chefredaktör för den vetenskapliga facktidskriften Cognitive Behaviour Therapy.

Paf grundades på Åland 1966 med det tydliga uppdraget att skapa vinst att dela ut till samhällsnyttiga ändamål. Paf är licensierat och kontrollerat av Ålands landskapsregering.