Rektor nominerade mig till EU-expert på mobilappar

Det finns över 100,00 livsstils- och hälsoappar till dagens smarta telefoner. De har potentialen att påtagligt förbättra och hjälpa användaren. Bland annat genom att monitorera och tidigt upptäcka tecken som tyder på exempelvis ett nära förestående epilepsianfall eller ny depressionsepisod. De kan också hjälpa personer med nedsatt kognitiv förmåga att ändå klara utmanande situationer i vardagen eller att behandla exempelvis social fobi.Rektor_EU

Ett stort problem är dock att nästintill ingen av dessa appar är vetenskapligt utprovade. Det saknas även entydiga regler inom EU vilken typ av data som det är okej att samla in från användarna. Det finns alltså stor potential, men även betydande risker som behöver analyseras. Med anledning av detta har EU bestämt sig för att sätta ner foten och komma fram med riktlinjer. Under år 2016 kommer EU att utse en expertgrupp som ska arbeta med just detta.

Rektorn: “We believe that Professor Carlbring will be an excellent asset to the working group on mHealth assessment guidelines.”

Rektor Astrid Söderbergh Widding har i samband med en utlysning nominerat mig som Stockholms Universitets representant.

Håll tummarna att jag kommer med i expertgruppen – det vore roligt att kunna titulera sig “EU-expert”!