Svenska spels forskningsdag 2014

I går hade Svenska spel sin årliga forskningsdag. Tanken med dessa dagar är dels att sprida forskningsnyheter för intresserade, dels att samla de som erhållit forskningsmedel från Svenska spels fristående forskningsråd. Första utlysningen skedde våren 2011. Idag stöttar Svenska Spel totalt fem projekt vid olika högskolor och universitet. Hittills har de bekostat en handfull doktorander (varje doktorand kostar ungefär 3 miljoner totalt under 4 år). Denna strategi att föda fram nya spelforskare har varit både lyckad och välbehövlig i det Svenska spelforskningslandskapet.

Det finns mycket negativt att säga om spelbranschen, men Svenska spel är i alla fall ett bra föredöme i jämförelse med övriga (både reglerade och oreglerade) spelbolag. Detta dels för att de mer aktivt än andra arbetar med spelansvar, dels för att de öronmärker en summa för just fristående forskning. Nu kan man ju tycka att 5 miljoner per år är försvinnande liten summa givet att man drar in ungefär 5 miljarder till staten årligen. Man satsar alltså en promille av vinsten. Dock tycks detta snarare vara ett beslut från politikerhåll (som ju dikterar hur statliga Svenska spel ska sköta sin ekonomi). I ett debattinlägg föreslog jag, Kim Grahn (ordförande för Spelberoendes riksförbund) och Christer Engelhardt (riksdagsledamot och ansvarig för spelberoendefrågor för Socialdemokraterna i Socialutskottet) att de outhämtade vinsterna hos Svenska Spel på 25 miljoner kronor årligen ska gå in i en särskild forskningsfond. Intresset var dock svalt både i media och politiskt. Sedan får man inte glömma bort att spelberoendebehandlingen också är i skriande behov av ökade resurser.

Förutom doktorandernas avrapportering av hur de egna forskningsprojekten avlöper inbjuds även en internationell profil under dessa forskningsdagar. I år var det framför allt professor Jeffrey Derevensky som talade om spelproblem hos ungdomar i Kanada. Personligen gillade jag dock doktoranderna David Forsströms presentation kring Playscan samt Kristoffer Magnussons dragning om anhörigstudien bäst (fast jag är kanske jävig som handledare). Att Svenska spel tar detta på allvar visade VD:n Lennart Käll som närvarade under en stor del av dagen. Vi hann även med att visa behandlingsplattformen för den kommande studien. På bilden nedan ser du doktoranden Kristoffer Magnusson visa upplägget i internetbehandlingen.

Studien vänder sig till personer som vill få stöd och hjälp för att hjälpa någon med spelproblem. Man har från och med nu möjligheten att anmäla sig till en kostnadsfri och internetbaserad forskningsstudie, då vi prövar en anhörigkurs baserat på tekniker från kognitiv beteendeterapi. Allt sker på distans och du kan bo var som helst i Sverige.

Studien genomförs på Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska institutet i samarbete med Stockholms universitet och Linköpings universitet.

[lightbox link=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2014/10/Svenska-Spels-forskningsråd.jpg” thumb=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2014/10/Svenska-Spels-forskningsråd-940×528.jpg” width=”940″ align=”center” title=”Doktoranden Kristoffer Magnusson visar Svenska spels VD hur behandlingen kommer att se ut i Anhörigstudien (Från vänster: Per Carlbring, Lennart Käll, Kristoffer Magnusson & Clara Gumpert)” frame=”true” icon=”image” caption=”Doktoranden Kristoffer Magnusson visar Svenska spels VD hur behandlingen kommer att se ut i Anhörigstudien (Från vänster: Per Carlbring, Lennart Käll, Kristoffer Magnusson & Clara Gumpert)”]