Nytt livskvalitetsformulär nu officiellt: Brunnsviken Brief Quality of Life Scale (BBQ)

Nu är den vetenskapliga artikeln publicerad där vi med normdata från över 700 personer presenterar Brunnsviken Brief Quality of Life Scale (BBQ). BBQ är ett helt nytt formulär som mäter den kanske viktigaste aspekten av behandlingsframgång nämligen livskvalitet. Namnet kommer från Brunnsviken, som är vattnet som separerar Stockholms Universitet från Karolinska Institutet. Området i denna nationalstadspark kring … Read more

Brunnsviken Brief Quality of life scale (BBQ)

Measurements of subjective quality of life (QoL) are an important complement to symptom ratings in clinical research and practice. Despite there being several established QoL self-rating scales, we identified a need for a freely accessible, easy-to-use inventory, validated for use with both clinical and non-clinical samples, based on the overall life satisfaction conceptualization of QoL. … Read more