Välkommen Alexander Miloff!

Idag välkomnar jag Alexander Miloff från Kanada till oss. Han har en master i Arts, Counselling, Psychotherapy and Spirituality. Titeln på hans examensuppsats var “Evaluating the use of Computer-Aided Psychotherapy to the Practice of Counselling”. Alexander är utbildad psykoterapeut (men har faktiskt också publicerat två artiklar inom nutrition).

Alexander kommer i ett första steg att jobba inom mina redan pågående forskningsprojekt, men förhoppningen är att på sikt bli doktorand. Huvudfokus just nu är på mobiltelefonapplikationen Challenger, men även negativa effekter av psykologisk behandling samt virutal reality.

Välkommen till Psykologiska institutionen!