Djupintervjuer med 12 patienter som fått mobiltelefonbehandling med varierande resultat – detta är deras erfarenheter

På senaste tiden har ett antal studier undersökt effektiviteten av mobiltelefonbaserade behandlingar. Resultatet är ofta lovande, men vi har fortfarande begränsade kunskaper om hur patienter upplever denna typ av behandling formatet. Idag publicerades en ny studie där vi undersökt just detta.

Syftet med studien var att undersöka deltagarnas erfarenheter och tankar kring en behandling levererad genom en smartphone. Behandlingsinnehållet baserade sig på så kallad beteendeatkivering (BA). BA har visat mycket goda resultat i en stor amerikansk studie även i jämförelse med medicin.

Totalt genomförde vi 12 djupintervjuer. Deltagarna valdes ut strategiskt för att få en så bred bild som möjligt. Samtliga led vid behandlingsstudiens start av egentlig depression enligt DSM-IV. Innehållet från intervjuerna bearbetades med hjälp av tematisk analys. Analysen genererade de tre huvudteman: 1) Engagemang, 2) Behandling och 3) Brist på viktiga komponenter.

I artikeln (som du kan läsa gratis i sin helhet via länken nedan) diskuteras dessa temas och de olika deltagarnas erfarenheter och jämförs även med liknande studier.

Läs artikeln i sin helhet här:
Ly, K. H., Janni, E., Wrede, R., Sedem, M., Donker, T., Carlbring, P., & Andersson, G. (in press). Experiences of a guided smartphone-based behavioral activation therapy for depression: A qualitative study. Internet Interventions. doi: 10.1016/j.invent.2014.12.002