Välkommen Sarah Heinrich som ERASMUS plus praktikant!

Idag välkomnas Sarah Heinrich till forskargruppen. Sarah gör sin ERASMUS-plus-praktik hos oss mellan den 16 mars och 20 juli. Sarah kommer från Tyskland där hon precis avslutat sin grundutbildning genom att lägga fram en 30-poängsuppsats (master) om boarderline  personlighetsstörning och mindfulness.

Sarah kommer att hjälpa till i en rad olika pågående projekt. Bland annat kommer hon att arbeta med den tyska versionen av mobiltelefonapplikationen Challenger samt vår kommande studie om spindelfobibehandling med hjälp av virtual reality. Hon har dock redan varit behjälplig med den tyska översättningen av Brunnsviken Brief Quality of life scale (BBQ). Hon har dessutom gjort ett strålande jobb med bloggen för tidskriften Internet Interventions. Varmt välkommen till Sverige! Ett Sverige som idag hade en partiell solförmörkelse vilken den skarpsynte kan se på bilden där solen delvis var täckt av månen (men kanske främst täckt av moln…).

UPPDATERING: Sarahs vistelse här blev mycket lyckosam – vi publicerade t ex en vetenskaplig artikel tillsammans:  This makes patients seek help and stay motivated during Internet-based cognitive behavior therapy”