Vill du bli min doktorand? Ansök senast 1 april!

Från och med idag kan du läsa om och ansöka till de utannonserade doktorandplatserna i psykologi vid Stockholms universitet. Tre av dessa platser skulle innebära att jag är din huvudhandledare. Du skulle bli en del av ett trevligt gäng med bland annat doktoranderna Alexander Rozental, Alexander MiloffDavid Forsström, Ekaterina Ivanova, Jakob JonssonKristoffer MagnussonMårten Tyrberg och Philip Lindner.

Följ denna länk för att läsa utlysningstexten som i korthet handlar om:

Behörighet: Behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, med minst 90 högskolepoäng i psykologi på grund- eller avancerad nivå, varav minst 15 hp ska utgöras av uppsatsarbete.

Ansökan: Ytterligare information, ansökningshandlingar och anvisningar för ifyllande av ansökan finns på institutionens webbplats. Ansökningsförfarandet är något krångligt då man ska bifoga en forskningsplan på 8 sidor. Det är som ett skrivprov för att ta för att säkerställa att de som söker kan tänka

Deadline: Ansökan sker online via universitetets rekryteringssystem ReachMee senast den 1 april 2016.