16 experter: så kan virtual reality och psykologisk behandling integreras

Användningen av virtual reality (VR) och mixed reality (MR) ökar inom den kliniska psykologin. I en ny artikel, som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy idag, har 16 experter tillsammans (däribland jag 😊) listat styrkor och svagheter, men även möjligheter för framtiden (samt möjliga hot mot dessa framsteg). Artikeln är publicerad som “open access” vilket innebär att den är gratis att läsa för alla (även utan prenumeration).

Läs artikeln i sin helhet (open access):
Ma, L., Mor, S., Anderson, P. L., Baños, R. M., Botella, C., Bouchard, S., Cárdenas-López, G., Donker, T., Fernández-Álvarez, J., Lindner, P., Mühlberger, A., Powers, M. B., Quero, S., Rothbaum, B., Wiederhold, B. K., & Carlbring, P. (2021). Integrating virtual realities and psychotherapy: SWOT analysis on VR and MR based treatments of anxiety and stress-related disorders. Cognitive Behaviour Therapy, 50(6), 509-526. doi:10.1080/16506073.2021.1939410

Bild: Per Carlbring fotograferad invid Skogshögskolan av Johan Bergmark (till Psykologtidningen 2017#8)