16 experter: så kan virtual reality och psykologisk behandling integreras

Användningen av virtual reality (VR) och mixed reality (MR) ökar inom den kliniska psykologin. I en ny artikel, som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy idag, har 16 experter tillsammans (däribland jag 😊) listat styrkor och svagheter, men även möjligheter för framtiden (samt möjliga hot mot dessa framsteg). Artikeln är publicerad som “open … Read more

Lovande behandling av talarskräck med virtual reality i vanlig svensk primärvård

Rädsla att tala inför folk (PSA – Public Speaking Anxiety) är en mycket vanlig fobi. En tredjedel av befolkningen upplever stark ångest i samband med att tala framför publik. Ytterligare en tredjedel känner att social fobi har en negativ påverkan på deras vardag. Flera oberoende studier har visat på virtual reality (VR) som en effektiv … Read more

Behandlingsallians med virtuell terapeut – nytt mätinstrument

VR-exponering är en form av psykologisk behandling där man använder sig av VR-teknik för att behandla ångest och rädsla. Patienten har en sorts glasögon eller hjälm med bildskärmar för ögonen där en datoranimerad video visas i 360 grader runtom patienten, synkroniserat med huvudrörelserna, så att illusionen av att befinna sig i en virtuell verklighet skapas. … Read more

Ångestpodden om VR och internetbehandlingar

Ångestpodden, som drivs av Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg, tar upp alla dom tankar och funderingar som många någon gång har tänkt men inte pratat om högt. Lättsamhet och allvar är två ingredienser till hur Ångestpodden bryter tabun och skapar mer öppenhet kring psykisk ohälsa. I veckans avsnitt intervjuades jag om VR och internetterapi och … Read more

Ny studie: Automatiserad VR-behandling kan vara effektiv mot spindelfobi

I en precis precis publicerad studie har vi undersökt exponeringsbehandling med Virtual Reality för att behandla spindelfobi. Dessa typer av behandlingar kallas ofta för “VRET” (Virtual Reality Exposure Therapy). Den nya studien följer upp en tidigare studie (Miloff et al., 2019) där terapeut-ledd VRET jämförts med ensessions in-vivo exponeringsbehandling mot spindelfobi. Den tidigare studien fann … Read more

Så skulle depression kunna behandlas med virtual reality

I en ny artikel som idag accepterades i Frontiers in Psychiatry diskuterar vi hur man skulle kunna utveckla en automatiserad behandling med hjälp av virtual reailty. I artikeln skissar vi på en en skalbar lösning som inte kräver en terapeut. Läs artikeln i sin helhet (open access): Lindner, P., Hamilton, W., Miloff, A., & Carlbring, … Read more

Just publicerat i JAMA: Höjdrädsla behandlas hemifrån med VR

I en artikel som publiceras i det kommande numret av JAMA Psychiatry så beskriver vi hur höjdrädsla kan behandlas hemifrån med en vanlig smartphone och billiga VR-glasögon. Vi lottade 193 personer till att antingen ingå i en kontrollgrupp eller att få spela ett så kallat serious game. Spelet, som heter ZeroPhobia, var utformat för att … Read more

Så funkar Virtual Reality i verkligheten

Virtual reality kan användas för att skapa spännande spel men också miljöer som främjar både avkoppling och distraktion. I USA har exempelvis forskaren Hunter Hoffman utvecklat och testat VR i samband med att man lägger om svårt brännskadade personer. Genom att under såromläggningen distrahera patienten (med VR) blir ingreppet mindre plågsamt. Se videon nedan! Som … Read more

Specialnummer om behandling med Virtual reality

Idag publicerades ett specialnummer i Journal of Anxiety Disorders om behandling med hjälp av virtual reality. Totalt ingick 11 artiklar varav jag var medförfattare till 4. Den troligtvis mest efterlängtade studien var en uppdatering av den klassiska metaanalysen av Emmelkamp och Powers från 2008. I originalartikeln fanns 13 studier, och nu, drygt 10 år senare, … Read more

Special issue with 4 new papers on treatment using Virtual reality

Today a special issue was published in Journal of Anxiety disorders. A total of 11 papers are included and we are involved in four of those. The most longed for paper is probably the updated version of the classic meta-analysis by Emmelkamp and Powers published in 2008. Trials of virtual reality exposure therapy (VRET) for … Read more