Anhörig till spelberoende: Ny studie undersöker överensstämmelsen kring förluster

Det sägs ofta att spelberoende är det dolda beroendet. Alltså att det varken luktar eller märks (på samma sätt som personer som har problem med alkohol eller droger). Hur bra koll har då anhöriga på hur mycket en spelare förlorar? Denna fråga försökte vi besvara genom att analysera data från en stor behandlingsstudie vi nyligen … Read more

Agreement between problem gamblers and their concerned significant others regarding the amount of money lost when gambling

In a study that was published today, we investigated the level of agreement between problem gamblers and their concerned significant others (CSOs) regarding the amount of money lost when gambling. Reported losses were analyzed from 266 participants (133 dyads) seeking treatment, which included different types of CSO–gambler dyads. The intraclass correlation coefficients (ICCs) concerning the … Read more