Adam S. Radomsky – gratis föredrag!

Den kanadensiske professorn Adam S. Radomsky, från Concordia University, ska vara opponent på doktorand Alexander Rozentals disputation den 3 februari. Dagen innan Alexander försvarar sin fina avhandling kommer Adam S. Radomsky att hålla ett eget föredrag som är öppet för alla och helt gratis. Titeln kommer att vara “Enhancing the acceptability of CBT for anxiety disorders and related problems: Safety behaviour revisited“. Varmt välkommen – ingen föranmälan behövs!

Radomsky är bland annat känd för sitt arbete kring så kallade säkerhetsbeteenden (se t ex denna fina artikel!).

Man kan säga att säkerhetsbeteenden är så små knep man tar till för att lättare klara av en hotfull situation. Vanliga exempel på säkerhetsbeteenden vid exempelvis social fobi är att undvika ögonkontakt, censurera det man säger eller att undvika pauser i samtal. Det finns ofta en direkt koppling mellan säkerhetsbeteenden och det man är rädd för. Exempel på säkerhetsbeteenden:

En person, som är orolig över att andra ska tycka att han verkar nervös och osäker om han gör pauser då han talar inför grupp, kanske lär sig hela talet utantill och dessutom pratar väldigt fort.

En person som är orolig för att skaka på handen när hen dricker fyller endast glaset till hälften och håller det sedan väldigt hårt och med båda händerna när hen för glaset till munnen.

Problemet med säkerhetsbeteenden är att de förhindrar personen att uppleva att det man fruktar kanske faktiskt inte inträffar. Man får ingen korrekt bild av hur man faktiskt skulle ha klarat situationen och man ges aldrig någon chans att motbevisas i sina negativa förutsägelser. I vissa fall kan säkerhetsbeteenden till och med bidra till att ångestsymtomen ökar. Så kan det vara om man håller hårt i sitt glas för att inte skaka på handen. Vad som i själva verket inträffar kan vara att man skakar ännu mer. Ett annat exempel på hur säkerhetsbeteenden kan leda till negativa konsekvenser:

En person som är rädd att låta dum eller ointelligent i diskussion med andra repeterar hela tiden tyst för sig själv vad hen skall säga för att försöka avgöra om det låter konstigt. Detta får personen i sin tur att verka uttråkad och ointresserad av konversationen vilket resulterar i att hen inte blir lika vänligt bemött av de andra.

Sammanfattning om vad Adam S. Radomsky ska prata om:

Our roots are in the history of learning and behaviour change. Iconic individuals such as Ivan Pavlov and Joseph Wolpe have provided us with an evidence-based approach, as well as sound theoretical and technical frameworks on which to base our use of CBT in the clinic. Many highly experienced (and even many inexperienced) therapists apply the techniques of CBT for anxiety disorders and related problems with both empathy and compassion; although, some existing techniques (e.g., exposure) can be challenging for clients nonetheless. Anecdotal and empirical evidence suggests that challenging exposure exercises can be a source of client concern and may well lead them to refuse and/or discontinue the treatment. Interestingly, there is also evidence that many therapists are uncomfortable using exposure in the clinic. Though these problems are not always evident, CBT for anxiety disorders is sadly often associated with markedly and unacceptably high rates of treatment discontinuation and refusal. This presentation will review past and current research work designed to re-consider the role of safety behaviour in the treatment of anxiety disorders. Specifically, studies which show that judicious safety behaviour use during treatment can enhance the acceptability of CBT, without necessarily interfering with outcome will be described in the context of developing a highly effective, but markedly more acceptable approach to CBT for anxiety disorders and related problems.

Datum: 2017-02-02

Tid: Klockan 14-15

Plats: Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet

Exakt adress + lokal: Frescati Hagväg 14, plan 3 (rum 357).

Mer information om denna och andra kostnadsfria föreläsningar vid Stockholms universitet hittar du här.

Ett till tips är danska Charlotte Mülmann som kommer och pratar om ett internetbaserat program mot självmordstankar den 18 januari. Lär mer om Charlottes föredrag här.

På tal om självmord – idag publicerade Folkhälsomyndigheten “den första samlade rapporten om arbetet med att minska självmorden” (laddas ner här).