Adam S. Radomsky – gratis föredrag!

Den kanadensiske professorn Adam S. Radomsky, från Concordia University, ska vara opponent på doktorand Alexander Rozentals disputation den 3 februari. Dagen innan Alexander försvarar sin fina avhandling kommer Adam S. Radomsky att hålla ett eget föredrag som är öppet för alla och helt gratis. Titeln kommer att vara “Enhancing the acceptability of CBT for anxiety … Read more

Relationen mellan perfektionism och självmordstankar

Självmord är ett växande hälsoproblem och en utmaning för samhället. För att förhindra självmord behöver vi förstå faktorer som påverkar varför vissa utvecklar självmordstankar medan andra inte gör det. Perfektionism är just en sådan faktor som visat sig vara relaterad till studenters psykiska hälsa. Med perfektionism menar man tendensen att sätta upp extremt höga krav på … Read more

Emotionell intelligens modererar upplevd stress och suicidtankar hos deprimerade ungdomar

Självmord (suicid) är den tredje vanligaste dödsorsaken i världen bland ungdomar i åldern 15-24 (World Health Organization, 2012). I Sverige tog totalt 1531 personer livet av sig under år 2014 (1044 män och 487 kvinnor – se detaljerade statistik). Det mänskliga lidandet kring dessa öden är bortom våra mätinstrument. Då det är osannolikt att ett … Read more