Just publicerat i JAMA: Höjdrädsla behandlas hemifrån med VR

I en artikel som publiceras i det kommande numret av JAMA Psychiatry så beskriver vi hur höjdrädsla kan behandlas hemifrån med en vanlig smartphone och billiga VR-glasögon.

Vi lottade 193 personer till att antingen ingå i en kontrollgrupp eller att få spela ett så kallat serious game. Spelet, som heter ZeroPhobia, var utformat för att behandla Acrophobia (dvs höjdskräck), och man spelade på egen hand i sin hemmiljö. Man fick 3 veckor på sig att spela igenom de 6 olika nivåerna och därefter gjordes en eftermätning.

Resultaten var tydliga, och de goda effekterna var kvar när vi efter 3 månader gjorde en uppföljningsmätning. Antalet patienter som behöver behandlas för att en person ska botas (“NNT, number needed to treat”) är 1,7.

Läs artikeln i sin helhet:
Donker, T., Cornelisz, I., van Klaveren, C., van Straten, A., Carlbring, P., Cuijpers, P., & van Gelder, J.-L. (2019). Effectiveness of Self-guided App-Based Virtual Reality Cognitive Behavior Therapy for Acrophobia: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry, 76(7), 682-690. doi:10.1001/jamapsychiatry.2019.0219