Bli doktorand i projektet: Psykologiska och sociala mekanismer bakom spridning av artificiell intelligens i samhället

Sociala och etiska konsekvenser av en ny teknologi är beroende av dess spridning. Det övergripande målet med det här doktorandprojektet är därför att bidra till utvecklingen av ett metodologiskt ramverk för att förutsäga spridning av artificiell intelligens (AI) bland konsumenter i olika delar av befolkningen under den kommande årtiondet. Syftet med ramverket är att identifiera de egenskaper som påverkar spridning av applikationer för att forma tydliga hypoteser kring vilka applikationer som kommer spridas snabbt eller långsamt. Ramverket kommer att utformas så att det kan förbättras med tiden då mer detaljerad information om faktisk spridning blir tillgänglig. En viktig del av att förstå hur teknologier sprids, handlar om att förstå de psykologiska faktorer som ligger bakom konsumenters beslut att köpa, använda och rekommendera specifika produkter. Att undersöka vilka dessa faktorer är inom domänen AI kommer att vara en central del i doktorandprojektet.

Doktorandtjänsten utlyses som ett samarbete mellan Psykologiska institutionen på Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier. Den sökande som erbjuds tjänsten kommer att bli antagen till doktorandprogrammet på Psykologiska institutionen, men även vara en del av ett forskarlag på Institutet för framtidsstudier med lokaler i centrala Stockholm. Läs gärna mer om forskningen om sociala effekter av artificiell intelligens på projektets blogg AIFutures.org.

För att ansöka ska du skriva en projektplan utifrån ämnet som beskrivits här. En forskningsplan kan exempelvis innehålla hypoteser, förslag på experiment och/eller enkäter med målet att undersöka de psykologiska processer som styr spridning av AI bland konsumenter i samhället, och vilken AI som tas i bruk. Ingen tidigare erfarenhet av AI behövs.

Kontakt
Ytterligare information om projektet och den riktade doktorandplatsen lämnas av projektledare Emma Engström, emma.engstrom@iffs.se, eller Pontus Strimling, pontus.strimling@iffs.se, eller Per Carlbring.

Sista ansökningsdag: 2020-04-01 via https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=11766&rmlang=SE