Bli doktorand i projektet: Psykologiska och sociala mekanismer bakom spridning av artificiell intelligens i samhället

Sociala och etiska konsekvenser av en ny teknologi är beroende av dess spridning. Det övergripande målet med det här doktorandprojektet är därför att bidra till utvecklingen av ett metodologiskt ramverk för att förutsäga spridning av artificiell intelligens (AI) bland konsumenter i olika delar av befolkningen under den kommande årtiondet. Syftet med ramverket är att identifiera … Read more

TV4 Nyhetsmorgon om Social fobi

I dagens Nyhetsmorgon fanns ett 5-minutersinslag om social fobi i allmänhet och en ny iPhone app i synnerhet. Appen heter Challenger, och vänder sig i första hand till personer som brottas med social fobi. Appen kombinerar artificiell intelligens, kognitiv beteendeterapi och så kallad gamification. Appen skräddarsyr personliga utmaningar utifrån tre kriterier: dina personliga mål, hur du svarat … Read more

Social fobi? iPhone? Vill du vara med och testa en ny behandlingsapp?

Vi är en forskargrupp vid Stockholms universitet som nu söker efter personer som brottas med social fobi och som vill testa en ny iPhone app. Appen kombinerar artificiell intelligens, kognitiv beteendeterapi och så kallad gamification. – Vi letar nu efter personer som vill vara med och testa appen under 4 veckor, säger professor Per Carlbring som … Read more