Den nya styrelsen klar för ISRII

Idag meddelandes att den nya styrelsen för International Society for Research on Internet Interventions (ISRII) blir:

  • President: Heleen Riper (Netherlands)
  • President-elect: Kate Cavanagh (UK)
  • Past-President: Lee Ritterband (USA)
  • Secretary: Per Carlbring (Sweden)
  • Treasurer: Brian Danaher (USA)
  • Director: Gerhard Andersson (Sweden)
  • Director: Frances Kay-Lambkin (Australia)
  • Director: David Mohr (USA)
  • Director: Pepijn Van De Ven (Ireland)

Samtidigt avtackas Helen Christensen, Treasurer (2011-2013), Pim Cuijpers, Director (2011-2013), and Ricardo Muñoz, Director (2011-2013).

ISRIIs nästa konferens kommer att vara i Spanien den 23-25 oktober 2014.