Djupintervjuer med spelare om spelansvarsverktyget Playscan

Vi vet alla att man ska “spela lagom“. Men vad som faktiskt är lagom är inte särskilt tydligt. Att informera och ge tips är ett sätt att förebygga problem. Ett annat är att spelbolagen ofta analyserar varje spelares spelmönster och ger återkoppling innan det är för sent. Det finns några olika verktyg spelbolagen kan använda för att minska risken för att personer utvecklar problem. Det i Sverige mest vanliga verktyget kallas Playscan. Playscan kan analysera spelmönster men även låta spelare svara på självskattningsfrågor (“GamTest“) som sedan ligger till grund för en personlig återkoppling på ens risknivå. Vad tycker då spelare om dessa spelansvarsverktyg?

För att ta reda på fakta djupintervjuade vi 20 spelare om deras upplevelser och resultatet hittar du i en artikel som idag accepterats för publicering (se referensen nedan). Generellt var man positiv till verktyget men kommunikationen kring att det finns behöver bli tydligare.

Läs artikeln i sin helhet (open access):
Forsström, D., Jansson-Fröjmark, M., Hesser, H., & Carlbring, P. (2017). Experiences of Playscan: Interviews with users of a responsible gambling tool. Internet Interventions, 8, 53-62. doi:10.1016/j.invent.2017.03.003