Effektiv KBT-behandling ger långsiktiga strukturella förändringar i hjärnan

Vi vet idag att den mänskliga hjärnan är plastisk, alltså att den kan förändras och utvecklas. Studier har med exempelvis magnetresonansavbildning kunnat visa så kallade strukturella förändringar i hjärnan efter aktiviteter och psykiatriska behandlingar. Strukturella förändringar innebär förändringar i hur hjärnan är uppbyggd, exempelvis i vilka delar det finns många nervceller och var det finns färre. En annan sorts neuroplasticitet handlar om förändringar i hur hjärnan jobbar, vilka delar som blir aktiva i olika situationer. Även denna sorts förändringar har kunnat påvisas i hjärnan efter behandling.

Efter lyckad internetbaserad KBT-behandling mot social fobi kunde vi nyligen visa minskat antal nervceller i amygdala, en del av hjärnan som är kopplad till rädsla. Vi såg även att denna minskning korrelerade med mindre aktivitet i amygdala hos studiedeltagarna när de efter behandlingen fick ägna sig åt en potentiellt ångestväckande uppgift. Denna studie visade alltså på både strukturell och funktionell neuroplasticitet efter behandlingen, men man tittade endast på förändringar på kort sikt. Därför ville vi i en ny studie se om man man kunde se dessa förändringar även vid en uppföljning ett år senare, hos de deltagare där behandlingen varit framgångsrik.

Vi undersökte 13 patienter, som fått KBT-behandling via internet för social fobi, vid tre tillfällen under ett år. Vi tittade på de strukturella och funktionella förändringarna i hjärnan hos deltagare som svarat väl på behandlingen respektive dem som inte förbättrats.

Efter ett år kunde vi inte se någon skillnad i aktiviteten i amygdala (alltså funktionella förändringar) hos dem som svarat på behandlingen jämfört med dem som inte gjort det. Däremot kvarstod den strukturella förändringen i amygdala, och den var kopplad till symtomreduktion hos deltagarna.

[ Sammanfattat av Hedvig Nettelblad ]

Läs artikeln i sin helhet:

Månsson, K. N. T., Salami, A., Carlbring, P., Boraxbekk, C. J., Andersson, G., & Furmark, T. (2017). Structural but not functional neuroplasticity one year after effective cognitive behaviour therapy for social anxiety disorder. Behavioural Brain Research, 318, 45-51. doi: 10.1016/j.bbr.2016.11.018