Effektiv mätning av livskvalitet – Brunnsviken Brief Quality of Life Inventory (BBQ)

Många känner till formuläret Quality of Life Inventory (QOLI). QOLI mäter en persons livskvalitet genom att väga samman hur nöjd man är med ett specifikt livsområde och hur viktigt man anser det vara. Totalt tar formuläret upp 16 olika domäner (t ex hälsa, självrespekt, kärlek, vänner, kreativitet). Formuläret har visat sig var ganska bra (se referensen nedan). Men det finns framför allt en stor nackdel – den får formellt inte användas i Sverige.

För att möta behovet från många kliniker att inte endast mäta symtomnivå har ett nytt formulär tagits fram. Tanken var att utgå från svar från drygt 4000 individer och genom att analysera dessa resultat skapa ett nytt formulär som skulle vara dels mer känsligt för att mäta förbättring, dels kortare. Dessutom var planen från början att formuläret ska få användas gratis av alla.

En arbetsgrupp har under 2014 tagit fram ett nytt formulär och dessutom testat det. Formuläret kallas Brunnsviken Brief Quality of Life Inventory (BBQ). Totalt efterfrågas 6 livsområden och hur nöjd man är med det samt hur viktigt det är. Totalt 12 items istället för QOLI:s 32.

I en psykologexamensuppsats författad av Ola Frykheden har normvärden tagits för två grupper. I den första demonstrerade BBQ utmärkt reliabilitet (test-retest = 0,89) i en undersökningsgrupp bestående av 167 psykologistudenter. BBQ har även administrerats till en klinisk grupp med förmodad social fobi (501 personer). BBQ-poängen är tillräckligt känslig för att skilja mellan kliniska och icke-kliniska grupper. Optimalt gränsvärde (cut-off score) mellan en klinisk och icke-klinisk grupp är 52,5 (sensitivitet=0,79; specificitet=0,71).

Uppsatsen visar att BBQ har lika god reliabilitet och validitet som QOLI, samt bättre diskriminativ förmåga att skilja mellan en icke-klinisk och en klinisk population, kan på sikt leda till att BBQ övertar QOLIs position som guldstandard i att mäta självupplevd livskvalitet.

Du kan ladda ner formuläret på svenska respektive engelska via: http://fbanken.se/form/244/brunnsviken-brief-quality-of-life-inventory

Referens:
Lindner, P., Andersson, G., Öst, L.-G., & Carlbring, P. (2013). Validation of the Internet-administered Quality of Life Inventory (QOLI) in different psychiatric conditions. Cognitive Behaviour Therapy, 42, 315-327. [doi: 10.1080/16506073.2013.806584]