Effektiv mätning av livskvalitet – Brunnsviken Brief Quality of Life Inventory (BBQ)

Många känner till formuläret Quality of Life Inventory (QOLI). QOLI mäter en persons livskvalitet genom att väga samman hur nöjd man är med ett specifikt livsområde och hur viktigt man anser det vara. Totalt tar formuläret upp 16 olika domäner (t ex hälsa, självrespekt, kärlek, vänner, kreativitet). Formuläret har visat sig var ganska bra (se … Read more

Så mäter man livskvalité enligt ny artikel

Kan man mäta livskvalité? Svaret beror förstås på vad man lägger i begreppet. Ett sätt att försöka fånga betydelsen har gjorts med ett formulär som heter Quality of Life Inventory. Det är ett formulär som ber enkätbesvararen att ta ställning till hur nöjd man är med 16 olika livsdomäner. Quality of Life Inventory är enligt FBanken ett … Read more