Effektiv mätning av livskvalitet – Brunnsviken Brief Quality of Life Inventory (BBQ)

Många känner till formuläret Quality of Life Inventory (QOLI). QOLI mäter en persons livskvalitet genom att väga samman hur nöjd man är med ett specifikt livsområde och hur viktigt man anser det vara. Totalt tar formuläret upp 16 olika domäner (t ex hälsa, självrespekt, kärlek, vänner, kreativitet). Formuläret har visat sig var ganska bra (se … Read more