Grattis Hoa Ly som disputerar idag!

Idag disputerar doktoranden Hoa Ly vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Handledare har varit Gerhard Andersson och Per Carlbring. Psykologen Hoa Lys avhandling har titeln “The Use of a Smartphone Application in Depression Treatment – The New Wave of Digital Tools for Psychological Treatment“. Opponent kommer att vara Professor Ed Watkins från University of Exeter i England.

Avhandlingens svenska sammanfattning:
Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) har under det senaste decenniet visat sig fungera effektivt i behandling av depression. På grund av dess tillgänglighet och flexibilitet i tid och plats har smartphonebaserad KBT potential att bli nästa generation av digitala behandlingar. Depression är en affektiv sjukdom som drabbar så många som 350 miljoner människor världen över. Med hjälp av KBT kan depression behandlas. Dock är tillgången till denna behandling knapp på grund av begränsade resurser i form av utbildade terapeuter. Därmed skulle sjukvården kunna dra stor nytta av användningen av smartphones för att leverera kostnadseffektiv behandling, som kan göras tillgänglig för människor som lider av depression. En behandling som kan vara särskilt lämplig för smartphone-formatet är beteendeaktivering (BA), eftersom den har starkt empiriskt stöd samtidigt som den är flexibel och relativt enkel. Det övergripande syftet med avhandlingen var att testa och vidareutveckla en smartphone-applikation baserad på BA, samt att bygga en behandlingsmetod för denna smartphone-applikation som skulle kunna användas för att effektivt behandla depression. För att uppnå detta syfte genomfördes fyra studier. Resultaten visade att smartphones kan användas på ett effektivt sätt i behandling av depression, bland annat som komplement till traditionella live-sessioner. Resultaten visade också initiala indikationer på att smartphoneformatet upplevdes som ett portabelt och flexibelt sätt att komma åt behandlingen – och därmed blev mer närvarande i vardagen.

[lightbox link=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2015/03/HoaLy_efterdisputation.jpg” thumb=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2015/03/HoaLy_efterdisputation-768×1024.jpg” width=”768″ align=”left” title=”Dr Hoa Ly precis efter att betygsnämnden meddelat att disputationen godkänts. Med på bilden är förutom betygsnämnden även opponenten och två stolta handledare.” frame=”true” icon=”image” caption=”Dr Hoa Ly precis efter att betygsnämnden meddelat att disputationen godkänts. Med på bilden är förutom betygsnämnden även opponenten och två stolta handledare.”]