Grattis Kristoffer Magnusson som disputerar idag!

Idag försvarar doktorand Kristoffer Magnusson sin av handling med titeln “Methodological issues in psychological treatment research : applications to gambling research and therapist effects“. Opponent kommer professor Andy Field från University of Sussex, School of Psychology.

EDIT: Det gick fantastiskt bra och här står alla inblandade uppradade:

Från vänster: docent Cecilia Åslund (Uppsala universitet), docent Lene Lindberg (KI), ordföranden docent Brjánn Ljótsson, professor Clara Hellner (bitr handledare), professor Per Carlbring (huvudhandledare), nyblivne doktor Kristoffer Magnusson, opponenten professor Andy Field, professor Gerhard Andresson (bitr handledare) och slutligen professor Anders C Håkansson (Lunds universitet). Foto: Jonas Rafi.