Heteronormativitet i självskattningsskalor: ett dolt hinder för jämlik vård

Idag går pride-paraden i Stockholm, en färgsprakande och firande påminnelse om hur långt samhället har kommit i att erkänna och uppvärdera mångfalden inom sexualitet och könsidentitet. Men denna glädjefyllda manifestation får inte låta oss glömma att det fortfarande finns mycket kvar att göra, särskilt inom områden som vi kanske inte alltid tänker på. Ett sådant exempel är hur man mäter socialfobi och det faktum att det fortfarande finns välanvända självskattningsskalor som utgår ifrån heteronormativitet.

Heteronormativitet hänvisar till praktiker som både har sitt ursprung i och förstärker antaganden och normer om att det finns två distinkta, motsatta kön – män och kvinnor – och att dessa två kön dras till varandra, utan att beakta andra sexuella attraktionskonstellationer. En utmanande aspekt av denna fråga inom vården är användningen av självskattningsskalor som innehåller heteronormativa formuleringar. Detta gäller bland annat Social Interaction Anxiety Scale (SIAS), en självskattningsskala utvecklad av Mattick och Clarke, som används för att skärma för social ångest.

SIAS skattar rädslor kopplade till sociala interaktioner, och punkt 14 i skalan frågar om ångest inför att kommunicera med en attraktiv individ av motsatt kön. För individer som inte likställer attraktivitet med motsatt kön skapar formuleringen ett tvunget godtyckligt val, och påminner oss om att heteronormativiteten fortfarande är närvarande i verktyg som används inom vården.

Forskningen (bland annat vår egen!) visar att det är fullt möjligt att revidera formuleringen av SIAS till en icke-heteronormativ, utan att påverka dess psykometriska egenskaper. Men SIAS är långt ifrån det enda verktyget som har heteronormativa inslag, och detta bör vara en påminnelse om att vi måste fortsätta att arbeta för en mer inkluderande metod för att bedöma och behandla alla patienter oavsett sexuell läggning.

Framtida forskning och anpassningar av befintliga självskattningsskalor bör vara uppmärksamma på dessa frågor för att garantera att de inte bara är psykometriskt solida utan också kulturellt känsliga och inkluderande. Detta är avgörande för att bygga ett sjukvårdssystem som respekterar och värderar mångfald och inkludering, och säkerställer att alla patienter får den vård och det stöd de behöver. Att delta i Pride är betydelsefullt, men det är även avgörande att vi ständigt strävar efter att förbättra inkluderingen och erkännandet av mångfald i alla aspekter av våra liv.

Referens:
Lindner, P., Martell, P., Bergström, J., Andersson, G., & Carlbring, P. (2013). Clinical validation of a nonheteronormative version of the Social Interaction Anxiety Scale (SIAS). Health and Quality of Life Outcomes, 2013, 11:209. [doi:10.1186/1477-7525-11-209]

Bild: Midjourney (prompt: “Pride, free relationsships, adorable, happy, seed 1283823213”)