Konkreta råd och riktlinjer för e-hälsa i den digitala tidsåldern: Nu publicerad i Nature Mental Health

Idag publicerats vår nya artikel i Nature Mental Health. Titeln är “How to e-mental health: A guideline for researchers and practitioners using digital technology in the context of mental health.” Den digitala revolutionen har lett till en tid av enastående tillväxt och innovation. Ett område som upplever exponentiell expansion är e-hälsa. I takt med att fler individer vänder sig till digitala plattformar för stöd inom psykisk hälsa har behovet av evidensbaserade riktlinjer och metoder aldrig varit tydligare.

I vår artikel har ett konsortium av internationella experter – däribland jag! – presenterat en omfattande vägledning för forskare och praktiker som använder digital teknik inom psykisk hälsa.

Huvudpunkter från artikeln:

  1. Ett snabbt utvecklande landskap: Artikeln understryker uppsvinget i digitala eller e-hälsotjänster. Trots detta framsteg finns det en märkbar brist på metodologiska riktlinjer för forskning och praktisk implementering.
  2. Expertkonsensus: Studiens resultat bygger på den kollektiva intelligensen hos 25 internationella experter och en dedikerad tankesmedja inom e-hälsa.
  3. Omfattande vägledning: Artikeln erbjuder inte bara teoretiska insikter; den presenterar konkreta råd och riktlinjer. Vägledningen täcker ett brett spektrum – från utveckling av verktyg för e-psykisk hälsa till specifikationer av studier och utvärdering av interventioner.
  4. En global vision: I hjärtat av denna forskning finns ett ädelt mål – att förstärka potentialen för e-hälsa. Vi betonar löftet om lågtröskelåtkomst till psykisk hälsobehandling på en global skala.

Det bästa med artikeln är nog vårt extramaterial: “Do’s and don’ts researchers should consider when implementing an e-mental health intervention and/or assessment

Varför detta är viktigt:

I takt med att vår värld blir alltmer digital suddas gränserna mellan det fysiska och det virtuella. E-hälsoplattformar erbjuder en spännande väg för individer som annars kan stöta på hinder för att få tillgång till traditionell terapi. Genom att etablera robusta riktlinjer belyser denna artikel vägen för mer effektiva, evidensbaserade digitala interventioner.

Läs artikeln i sin helhet:
Seiferth, C., Vogel, L., Aas, B., Brandhorst, I., Carlbring, P., Conzelmann, A., Esfandiari, N., Finkbeiner, M., Hollmann, K., Lautenbacher, H., Meinzinger, E., Newbold, A., Opitz, A., Renner, T. J., Sander, L. B., Santangelo, P. S., Schoedel, R., Schuller, B., Stachl, C., … & Löchner, J. (2023). How to e-mental health: A guideline for researchers and practitioners using digital technology in the context of mental health. Nature Mental Health, 1, 542-554. doi:10.1038/s44220-023-00085-1

Bild: Midjourney (Job ID: 13aa0e2a-f720-43e2-b48c-2cda237384ce)