Sommarfobier och Självhjälp: Gratis resurser för att övervinna dina rädslor

Sommar är för många förknippat med solsken, värme och avkoppling. Men för en del kan denna årstid även utgöra en tid av intensifierad ångest och rädsla. Fobier, som kan inkludera allt från rädsla för insekter och djur, till bekymmer över naturliga fenomen som blixtnedslag, höjdrädsla, eller till och med skräck för att simma på platser där botten inte är synlig, kan bli mer framträdande under sommarmånaderna. Livstidsprevalensen för specifika fobier är högre hos kvinnor (10%) jämfört med män (5%), och första tecken på dessa brukar dyka upp runt 8 års ålder. Bland olika underkategorier av specifika fobier uppvisade djurfobi den högsta globala livstidsprevalensen (3.8%), följt av blod-och injektionsfobi (3.0%), akrofobi eller höjdrädsla (2.8%) samt fobier relaterade till vatten eller väderhändelser (2.3%). Aviofobi, eller rädsla för att flyga, uppvisade den lägsta prevalensen (1.3%). Förekomsten av fobi är större i hög- och medelinkomstländer jämfört med låginkomstländer. Det mest anmärkningsvärda gapet observerades i fallet med aviofobi (flygfobi), där förekomsten var nästan tre gånger högre i höginkomstländer (1.7%) jämfört med låg- och lägre medelinkomstländer (0.6%; se referenser nedan)

Trots tillgång till effektiva behandlingsmetoder, såsom kognitiv beteendeterapi, söker endast en liten del (8%) av patienterna behandling under sin livstid.

Men ingen anledning till oro – hjälpen är nära till hands!

Idag när jag var med i P4Extrra tipsade jag om några bra resurser som kan hjälpa dig att hantera och kanske till och med övervinna dina sommarfobier. Bäst av allt, de är helt gratis att ladda ner!

Martin M. Antony, professor vid Department of Psychology vid Ryerson University, har generöst tillhandahållit gratis nedladdningar av flera av sina självhjälpsböcker. Dessa böcker är specifikt inriktade på att hjälpa människor att övervinna olika fobier. Här är titlarna på de böcker du kan ladda ner utan kostnad:

  • Overcoming Medical Phobias: How to Conquer Fear of Blood, Needles, Doctors, and Dentists
  • Overcoming Animal & Insect Phobias: How to Conquer Fear of Dogs, Snakes, Rodents, Bees, Spiders & More
  • Overcoming Fear of Heights: How to Conquer Acrophobia and Live a Life Without Limits
  • 10 Simple Solutions to Shyness: How to Overcome Shyness, Social Anxiety & Fear of Public Speaking

Ett annat tips, som också är gratis, är behandling via universitetens psykologmottagningar. Här är exempel från Stockholms universitet, Uppsala universitet och Linköpings universitet.

Du kan ladda ner dessa böcker här: https://martinantony.com/publications/ Klicka bara på “downloads” för att komma åt dem:

Jag vill också dela med mig av två extra tips som kan vara till hjälp:

  1. Här kan du se ett utdrag från självhjälpsbehandling. De 4 sidorna illustrerar hur man självexponerar sig (från vår självhjälpsstudie).
  2. Hemsida där man kan exponera sig med en virtuell spindel: www.onemotion.com/flash/spider Man kan göra olika inställningar och även dra i spindelns ben och se hur den reagerar…

Hemsida där man kan exponera sig med en virtuell spindel. Man kan göra olika inställningar och även dra i spindelns ben och se hur den reagerar...

Referenser:

  • Wardenaar, K. J., Lim, C. C. W., Al-Hamzawi, A. O., Alonso, J., Andrade, L. H., Benjet, C., Bunting, B., de Girolamo, G., Demyttenaere, K., Florescu, S. E., Gureje, O., Hisateru, T., Hu, C., Huang, Y., Karam, E., Kiejna, A., Lepine, J. P., Navarro-Mateu, F., Oakley Browne, M., Piazza, M., … de Jonge, P. (2017). The cross-national epidemiology of specific phobia in the World Mental Health Surveys. Psychological medicine, 47(10), 1744–1760. https://doi.org/10.1017/S0033291717000174
  • Grimaldos, J., Bretón-López, J., Palau-Batet, M., et al. (2023). Effectiveness of a projection-based augmented reality exposure system in treating cockroach phobia: Study protocol of a randomised controlled trial. BMJ Open, 13, e069025. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-069025

Bild: Midjourney (PROMPT: “a friendly spider, snake, strawberry, water melon”)