Bokkapitel: History and Current Status of ICBT

Nu har en engelskspråkig editerad bok på 240 sidor givits ut på förlaget Springer. Boken, som tyvärr är svindyr, heter Guided Internet-Based Treatments in Psychiatry. Redaktörer för boken, med 12 kapitel, var Gerhard Andersson och Nils Lindefors. Det är också med dem som jag varit med och författat det inledande kapitlet History and Current Status of Internet-Based Cognitive Behavior Therapy.

Referens:
Andersson, G., Carlbring, P., & Lindefors, N. (2016). History and Current Status of ICBT. In N. Lindefors & G. Andersson (Eds.), Guided Internet-Based Treatments in Psychiatry (pp. 1-16): Springer International Publishing.