Internetbaserad psykologisk behandling – från innovation till implementering

Vi har precis publicerat en artikel i World Psychiarty (impact factor = 30!). I artikeln ger vi en historiebeskrivning från de första stapplande studierna till dagens senaste rön och hur dessa numera används i klinisk praxis runt om i världen. Läs den gärna – artikeln är öppen och gratis för alla!

En liten kort historik: Internetbehandling har existerat sedan den senare delen av 1990-talet och har genomgått en snabb utveckling och spridning under 2000-talet. Den första internetbehandlingen gavs 1997 då det holländska Interapy sjösattes (Ruwaard et al., 2011). Internetbehandlingen i Sverige påbörjades 1998, ungefär samtidigt som Jeff Richards i Australien utvecklade ett program för paniksyndrom (Klein & Richards, 2001). Behandlingar via e-post började man med något tidigare (Barak, 1999), men denna behandlingsform kom inte att prövas i kontrollerad forskning i samma omfattning som vägledd självhjälp.

I Sverige inleddes alltså forskningen kring internetbehandling i Uppsala 1998, med en examensuppsats handledd av dåvarande docenten Gerhard Andersson. Projektet utgick från studier kring biblioterapi för huvudvärk. och resultaten blev över förväntan (Ström et al., 2000). Det var nästan som att släppa ut anden ur flaskan. Den initiala tvekan ersattes med insikten att detta kunde vara en behandlingsform som skulle kunna förändra det psykologiska behandlingsfältet i grunden. I tät följd bedrevs studier, nästan alltid först som studentuppsatser, på tinnitus (Andersson et al., 2002; Kaldo, 2008), paniksyndrom (Carlbring et al., 2001), depression (Andersson, Carlbring & Kaldo, 2005), social fobi (Andersson et al., 2006), generaliserad ångest (Paxling, 2011), och kronisk smärta (Buhrman, 2012).

Psykologen Viktor Kaldo var tidigt med om att implementera internetbehandling för tinnitus som reguljärt behandlingsalternativ vid audiologavdelningen vid Uppsala Akademiska Sjukhus. Två andra doktorander, tillika författare till denna bok, genomförde sina avhandlingar vid Internetpsykiatrienheten (IPSY), Psykiatri Sydväst, vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Karolinska Institutet: Erik Hedman fokuserade på social fobi (Hedman, 2011) och Brjánn Ljótsson på IBS, irritable bowel syndrome (Ljótsson, 2011).

Sverige fick tidigt stor betydelse för den internationella forskningen gällande internetbehandling. Gerhard Andersson och Per Carlbring tog initiativ till att starta en internationell organisation för internetbehandling som hade sitt första möte år 2004 i Stockholm. Det var endast ett tjugotal deltagare men flera länder var representerade, förutom Sverige exempelvis USA och Australien. Vid mötet tog organisationen namnet The International Society for Research on Internet Interventions (www.ISRII.org) (Ritterband et al., 2006), och sedan dess har ISRII anordnat årliga internationella konferenser. Vid det senaste mötet i Australien år 2011 deltog mer än 160 medlemmar och man kan således konstatera att ISRII växt till en etablerad organisation.

År 2012 startade även en europeisk gren av ISRII vid namn European Society for Research on Internet Interventions (ESRII). Första mötet hölls i Lunenburg, Tyskland. I Sverige har vi även en nationell förening för internetbehandling, SWEsrii, vilken håller årliga möten sedan år 2008.

[lightbox link=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2019/01/DSCF0004.jpg” thumb=”http://www.carlbring.se/wp/wp-content/uploads/2019/01/DSCF0004-1024×769.jpg” width=”1024″ align=”center” title=”” frame=”true” icon=”image” caption=”First ISRII in 2004″]

Läs artikeln i sin helhet (open access):
Andersson, G., Titov, N., Dear, B. F., Rozental, A., & Carlbring, P. (2019). Internet-delivered psychological treatments: from innovation to implementation. World Psychiatry, 18, 20-28. doi:10.1002/wps.20610