Nätmobbing – en forskningsöversikt om cyberbullying

Nätmobbning. Nätkränkningar. Cyberbullying. Näthat. Tyvärr har det blivit en del av vår vardag. Lyckligtvis har det även börjat forskats kring detta fenomen. I en översiktsartikel som idag accepterades för publikation (se referens nedan) sammanfattar vi de senaste årens forskning. Artikeln är ett samarbete mellan mig, Dr. Mairéad Foody och docent Muthanna Samara från Kingston University.

“Nätmobbing är speciellt eftersom kränkningen kan göras på distans av en anonym person. Händelsen kan dessutom ligga kvar på nätet under lång tid. På så sätt kan en enstaka nätkränkning motsvara flera års traditionellt trakasserande.”

Vi genomförde en litteratursökning i de sedvanliga vetenskapliga databaserna (PsychInfo, ERIC, Web of Science och Medline). Utifrån de artiklarna vi hittade sammanfattade vi forskningsläget och gav också allmänna förslag på hur en internetbaserad intervention skulle kunna utformas. Förutom vår egen artikel rekommenderar jag även Åsa Sechers guide ”Motverka nätmobbning! – råd till dig som är vuxen”.

Läs vår artikel i sin helhet (open access – länken blir klickbar om några dagar…):
Foody, M., Carlbring, P., & Samara, M. (In press). A review of cyberbullying and suggestions for online psychological therapy. Internet Interventions.