Ny metaanalys: KBT på nätet lika bra som ansikte-mot-ansikte behandling

År 2014 publicerade vi en artikel som sammanfattade alla studier som dittills jämfört internetbaserad KBT med sedvanlig (ansikte-mot-ansikte) behandling. Resultet då var att de 13 studier som fanns publicerade visade på samma goda effekter. Det vill säga, det spelade ingen roll hur behandlingen administrerades – resultatet var ändå (på gruppnivå) goda. Studiens resultat uppmärksammades bland annat i Wall Street Journal.

Vi har nu uppdaterat denna metaanalys genom att gå igenom 2078 artiklars sammanfattningar. Av dessa fann vi totalt 20 studier som lottat deltagare med olika diagnoser till antingen internetbaserad behandling eller sedvanlig behandling.

Resultaten visade återigen att båda behandlingsformerna är lika bra med en mellangruppseffektstorlek på Hedges g = .05 (95% CI, -.09 to .20).

Läs artikeln i sin helhet (open access):

Carlbring, P., Andersson, G., Cuijpers, P., Riper, H., & Hedman-Lagerlöf, E. (2018). Internet-based vs. face-to-face cognitive behavior therapy for psychiatric and somatic disorders: An updated systematic review and meta-analysis. Cognitive Behaviour Therapy, 47(1), 1-18. doi:10.1080/16506073.2017.1401115