Negativa effekter av psykologisk behandling

Idag publicerades vår nya artikel där vi beskriver Negative Effects Questionnaire och den allra senaste informationen om hur psykometriskt bra formuläret är. Artikeln återfinns i det aktuella numret av Behavioural and Cognitive Psychotherapy och bygger på svar från 564 patienter i fem olika behandlingsstudier. Vi använde Rasch-analys, vilket används i växande omfattning särskilt inom hälsoområdet.

Läs artikeln i sin helhet:

Rozental, A., Kottorp, A., Forsström, D., Månsson, K., Boettcher, J., Andersson, G., Furmark, T., & Carlbring, P. (2019). The Negative Effects Questionnaire: Psychometric properties of an instrument for assessing adverse and unwanted events in psychological treatments. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 47(5), 559-572. doi:10.1017/S1352465819000018