Ny artikel: Depressionsbehandling på nätet vs. fysiska möten

I dag publicerades en ny studie som undersökte hur bra internetterapi med behandlarstöd egentligen är om man jämför med sedvanlig gruppbehandling. Totalt inkluderades 69 deltagare med mild till måttlig depression. Internetbehandlingen bestod av en interaktiv bok på nätet med information och övningar. Vart och ett av de sju avsnitten avslutades med hemläxeuppgifter som patienten besvarade och skickade in till sin internettereapeut. Denne gav feedback och tillgängliggjorde sedan nästa behandlingsavsnitt. Gruppbehandlingen bestod av totalt åtta gruppträffar om 2 timmar per gång (inklusive en rast på 15 minuter).

Resultatet var att både behandlingarna var effektiva, även när en uppföljning gjordes efter tre år.  Effektstorlekarna för internetbehandling var Cohen’s d = 1,46  direkt efter behandlingsavslutet och d = 1,78 vid 3-årsuppföljningen. Motsvarande siffor för gruppbehandlingen var d = 0,99 respektive d = 1,34 . Brister med studien var att antalet deltagare inte var så många och att ingen placebogrupp fanns med.

Via denna länk kan man få kostnadsfri behandling av depression via internet:
www.actua.se

 Läs artikeln i sin helhet här:
Andersson, G., Hesser, H., Veilord, A., Svedling, L., Andersson, F., Sleman, O., Mauritzson, L., Sarkohi, A., Claesson, E., Zetterqvist, V., Lamminen, M., Eriksson, T., & Carlbring, P. (2013). Randomized controlled non-inferiority trial with 3-year follow-up of internet-delivered versus face-to-face group cognitive behavioural therapy for depression. Journal of Affective Disorders, 151, 986-994.