Ny doktorand – välkommen Alexander Rozental!

Psykologisk behandling uppfattas ofta som oskadlig. Men trots att det finns exempel på oväntade negativa effekter, är det bara undantagsvis som forskningen om psykologiska metoder över huvud taget kommenterar biverkningar. En amerikansk artikel stämmer till eftertanke, skriver psykologen Ulf Jonsson, utredare vid SBU.

Alexander, som idag är inne på sin andra dag som doktorand, kommer att fokusera på just Biverkningar, behandlingsmisslyckanden och oönskade effekter av internetbaserad psykologisk behandling av depression och ångestsyndrom. Projektet bekostas av FORTE. Alexander kommer senast från PBM och före dess Kompetenscentrum för psykoterapi. Han är bland annat även aktiv i Psykologifabriken och är primus motor i en pågående studie: www.prokrastinera.se

Alexander