Onlinekasino: Studie visar ökad spelaktivitet kopplat till autoplay

I det senaste numret av Frontiers in Psychiatry publicerar vi en intressant studie som ger nya insikter i hur onlinekasinos så kallade auto-spelfunktioner kan påverka spelbeteendet. Auto-spel (även känd som autoplay) är en funktion på spelautomater som tillåter spelare att förinställa ett visst antal spins att utföras automatiskt, utan manuell inmatning, för varje spelrunda. Genom att analysera data från ett riktigt onlinekasino i Sverige, fick vi en unik inblick i spelvanor kopplade till denna funktion. Här är en sammanfattning av de viktigaste resultaten:

  • Insatsbelopp: Studien visar att användandet av auto-spel kan öka det totala insatsbeloppet med cirka 7-9%.
  • Antal spins: Det finns en möjlig ökning i antalet spins med cirka 3%, vilket tyder på en högre spelaktivitet.
  • Nettoförluster: Ingen signifikant förändring observerades i spelarnas nettoförluster, vilket indikerar att autoplay inte direkt ökar ekonomiska förluster.

Slutsats

Resultaten från denna studie bidrar med viktiga insikter i debatten om autoplay-funktionens roll inom onlinekasinoindustrin. Medan vissa kan argumentera för att denna funktion kan leda till oansvarigt spelande, visar studien att effekterna inte nödvändigtvis är direkt skadliga när det gäller ekonomiska förluster. Detta understryker behovet av fortsatt forskning för att bättre förstå auto-spels inverkan på spelbeteende och för att utforma effektiva ansvarsspelstrategier.

Läs artikeln i sin helhet:

Jonsson, J., Carlbring, P., & Lindner, P. (2024). Offering an auto-play feature likely increases total gambling activity at online slot-machines: Preliminary evidence from an interrupted time series experiment at a real-life online casino. Frontiers in Psychiatry, 15. doi:10.3389/fpsyt.2024.1340104