SWEsrii#13 – Gratis konferens om digitala behandlingar (inkl VR, AI, appar mm)

Den 20-21 maj har Stockholms universitet äran att välkomna deltagare från hela världen till den 13:e upplagan av SweSRII. Denna sammankomst, som är öppen för forskare, praktiker och studenter med ett intresse för utvecklingen och användningen av internetbaserade psykologiska interventioner, hålls vid Psykologiska institutionen, beläget på det nya “Campus Albano“.

Konferensen, som pågår över två halvdagar från den 20:e till den 21:a maj, är utformad för att främja kunskapsspridning och erfarenheter, samt att underlätta nätverkande bland deltagarna. Programmet sträcker sig från lunch till lunch, vilket gör det möjligt för deltagare att resa bekvämt till och från evenemanget. En unik aspekt av SweSRII är dess avgiftsfria deltagande, vilket öppnar upp för en bredare tillgänglighet.

Konferensens innehåll fokuserar på korta presentationer och engagerade diskussioner kring pågående forskning inom digitala behandlingar (10 minuters presentation och 5 minuter frågor och svar). SWEsrii är känd för sin varma, välkomnande atmosfär och icke-hierarkiska struktur, vilket uppmuntrar till öppen dialog och utbyte av idéer.

Vi räknar med ca 25 presentationer och därtill ett 10-tal postrar. Allt på engelska!

Om du är intresserat så besök konferensens officiella webbplats, www.swesrii.se, för ytterligare information om registrering, detaljerat program, boendealternativ, samt vägbeskrivningar. Webbplatsen erbjuder också svar på vanliga frågor.

Här är en bild från SWEsrii2023 (i Uppsala):