Ny studie blir först med att undersöka resultaten av parterapi vid spelberoende

Ungefär 70 % av befolkningen i Sverige i åldrarna 16–84 år ägnar sig åt spel om pengar. Denna siffra omfattar även personer som spelar mycket sällan. För de flesta som spelar leder inte spelandet till några problem, men för en minoritet kan spelandet få ödesdigra konsekvenser för deras ekonomi, hälsa och relationer. Problemspelande definieras som att spelaren inte längre kan kontrollera hur mycket tid och pengar hen lägger på spelandet, trots att detta leder till betydande ekonomiska, personliga och sociala problem. Tecken på problemspelande är bland annat att spelaren börjar använda spelandet för att fly från negativa känslor, att hen försöker vinna tillbaka förluster och att hen börjar ljuga om spelandets omfattning. Spelaren drabbas även ofta av liknande symtom som vid drogmissbruk, som stor upptagenhet (av spelandet), toleransutveckling, abstinensproblem, misslyckade försök att sluta och att man slutar ägna sig åt andra aktiviteter på grund av spelandet.

Problemspelande är ett folkhälsoproblem som berör drygt 2 % av befolkningen i Sverige. Dessutom kan problemspelandet även få allvarliga konsekvenser för närstående till spelarna. Så många som 18 % av Sveriges befolkning uppskattas vara närstående till problemspelare och beröras av deras problem. Inte bara spelaren utan även den närstående riskerar att drabbas av ekonomiska svårigheter, både fysisk och psykisk ohälsa samt problem med relationer.

Ett flertal studier har undersökt effekterna av individuell behandling med kognitiv beteendeterapi, KBT, vid problemspelande. Däremot vet vi mindre om vilka effekterna blir när de närstående involveras i behandlingen. I vår studie vill vi därför jämföra resultaten vid beteendeterapi för par, BCT (Behavioral Couples Therapy), och individuell KBT-behandling. Man har tidigare sett lovande resultat för BCT vid drogmissbruk men det här blir första gången metoden används för problemspelande. Båda behandlingarna kommer att genomföras över internet och deltagarna kommer även att få telefonstöd och skriftligt stöd. Deltagarna kommer att utgöras av 120 par som randomiseras till att antingen få BCT, där både spelaren och den närstående deltar, eller KBT, där bara spelaren är deltar i behandlingen.

[ Sammanfattat av Hedvig Nettelblad ]

Läs artikeln i sin helhet (open access):

Nilsson, A., Magnusson, K., Carlbring, P., Andersson, G., & Hellner Gumpert, C. (2016). Effects of added involvement from concerned significant others in internet-delivered CBT treatments for problem gambling: study protocol for a randomised controlled trial. BMJ Open, 6(9). doi:10.1136/bmjopen-2016-011974